Number of articles: 135

Rozjímania: druhá adventná nedeľa (cyklus B)

Úvahy na rozjímanie na druhú adventnú nedeľu (cyklus B). Navrhované témy sú: Božie milosrdenstvo a Božia trpezlivosť; výzva k obráteniu; odmietanie hriechu.

Duchovný život

Rozjímania: sobota 1. týždňa v adventnom období

Rozjímanie na sobotu prvého adventného týždňa. Navrhované témy sú: Ježiš nám prichádza v ústrety; prosiť, aby Pán poslal robotníkov na svoju žatvu; obnoviť naše poslanie.

Duchovný život

Rozjímania: piatok 1. týždňa v adventnom období

Rozjímanie na piatok prvého adventného týždňa. Navrhované témy sú: potreba Božej milosti; Božie milosrdenstvo nás zachraňuje; prijať Božieho milosrdenstvo a šíriť ho.

Duchovný život

Rozjímania: štvrtok 1. týždňa v adventnom období

Rozjímanie na štvrtok prvého adventného týždňa. Navrhované témy sú: navyknutie a vlažnosť; klamstvo stavania na piesku; modlitbou staviame na skale.

Duchovný život

Rozjímania: streda 1. týždňa v adventnom období

Rozjímanie na stredu prvého adventného týždňa. Navrhované témy sú: Pán svojím príchodom prejavuje svoju lásku k nám; Ježiš aj dnes prichádza k nám, najmä v Eucharistii; príprava Eucharistie a prijímania s láskou a nežnosťou.

Duchovný život

Rozjímania: utorok 1. týždňa v adventnom období

Rozjímanie na utorok prvého adventného týždňa. Navrhované témy sú: Boh sa dáva spoznať; jednoduchosť v chápaní Božieho učenia; stýkanie sa s Ježišom osvetľuje naše dni.

Duchovný život

Rozjímania: pondelok 1. týždňa v adventnom období

Rozjímanie na pondelok prvého adventného týždňa. Navrhované témy sú: Ježiš prichádza, aby bol medzi nami; vždy sa k nemu môžeme priblížiť; rast v priateľstve s Ježišom prostredníctvom modlitby.

Duchovný život

Rozjímania: prvá adventná nedeľa (cyklus B)

Úvahy na rozjímanie na prvú adventnú nedeľu (cyklus B). Navrhované témy sú: každý deň začínať odznova; opierať sa o Božiu milosť; obrátiť sa s dôverou v jeho pomoc.

Duchovný život

Rozjímanie o svätom Severínovi

Rozjímanie na sviatok svätého mučeníka Severína. Navrhované témy sú: Jednota je dar; Radovať sa z Boha a uveriť svetu; Spoločenstvo nás otvára druhým.

Duchovný život

Niečo veľké a nech je to láska (IX): Sme apoštoli!

Pre kresťana nie je apoštolát iba „úloha“ alebo aktivita, ktorej sa venuje niekoľko hodín denne. Je to potreba vychádzajúca zo srdca, ktoré je „v Kristovi jedno telo a jeden duch“.

Duchovný život