Number of articles: 8

Správa od preláta (13. septembra 2023)

Prelát Opus Dei pozýva k zamysleniu sa nad niektorými blížiacimi sa sviatkami a zároveň uvádza, že v spolupráci s Dikastériom pre klérus sa začala práca na príprave návrhu na úpravu Stanov pre Svätého Otca.

List Preláta

Posolstvo preláta Opus Dei k Motu proprio o osobných prelatúrach

Prelát Opus Dei píše tieto slová o Motu proprio pápeža Františka o osobných prelatúrach z 8. augusta.

List Preláta

Správa od preláta (9. apríla 2019)

Naše nasledovanie Ježiša vedie k ochote byť vo výzvach a požiadavkách apoštolského poslania úplne k dispozícii

List Preláta

Správa od Preláta (september 2018)

Prelát nás naliehavo žiada, aby sme sa snažili "obetovať modlitbu a pokánie, o ktoré prosil sv. Otec všetkých v jeho nedávnom “Liste Božiemu ľudu.”"

List Preláta

Správa od preláta (6. augusta 2018)

Posolstvo preláta Opus Dei, Mons. Ferdinanda Ocáriz, na sviatok Premenenia Pána 6. augusta 2018.

List Preláta

Správa od preláta (19. marca 2018)

Posolstvo preláta Opus Dei k dňu slávnosti sv. Jozefa

List Preláta

Správa od preláta (1. novembra 2017)

Slávnosť všetkých svätých je oslavou nenápadnej, jednoduchej svätosti. Svätosti bez lesku, ktorá akoby v histórii nezanechala žiadne stopy, ktorá však žiari pred Pánom a zanecháva vo svete sejbu Lásky, z ktorej nič nevyjde nazmar.

List Preláta

Správa od preláta (október 2017)

Posolstvo Preláta pri príležitosti k nedávnym sviatkom 2. a 6. októbra

List Preláta