Number of articles: 4

Nová internetová stránka o sv. Josemaríovi

Internetová stránka www.josemariaescriva.info bola prepracovaná a rozšírená. Teraz tu nájdete najúplnejšie informácie o tomto „svätom všednosti,“ ako ho nazval Ján Pavol ll.

Správy

Vášnivo milovať Božie slovo

Známy biblista Scott Hahn zdôrazňuje Sväté Písmo ako mieru v spisoch sv. Josemaríu i jeho spôsob života, starý ako evanjelium, stále nový ako evanjelium. Uvádzame skrátený článok napísaný v Romana, Bulletine Prelatúry Svätého kríža a Opus Dei, č 35, júl-december 2002.

Správy

Uctievať Pannu Máriu

Mons. Álvaro del Portillo sa podelil s novinárom Cesarom Cavallerimo svoje spomienky na sv. Josemaríu v knihe „Rozhovor o zakladateľovi Opus Dei“. Kontakt plus, Bratislava 2003.

Správy

Homília Mons. Karla Otčenáška počas ďakovnej svätej omši za svätorečenie v bazilike sv. Klementa

Správy