Dagens text

”Här är jag, beredd att göra vadhelst du vill”

Vad skall jag göra för att min kärlek till Herren skall bestå, för att den skall öka? frågar du mig ivrigt. Min son, lämna undan för undan den gamla människan, även genom att med nöje ge upp saker som i sig visserligen är goda, men som hindrar dig från att lösgöra dig från ditt jag … ; säg till Herren, med gärningar, ständigt: ”Här är jag, beredd att göra vadhelst du vill”. (Smedjan, nr. 117)

Jag upplyfter ånyo mitt hjärta för att tacka Gud min Herre, för ingenting hade hindrat Honom från att skapa oss utan förmågan att synda, med en oemotståndlig dragning mot det goda, men Han ansåg att hans tjänare skulle vara bättre sådana om de tjänade Honom frivilligt. Hur stor är inte vår Faders kärlek och barmhärtighet! När jag tänker på dessa ...

Sankt Josemaría Escrivá
”Att helga det egna arbetet är inte en utopi, det är varje kristens uppgift: din och min.”
SANKT JOSEMARÍA, Opus Deis grundare