Glädjerika mysterier (2): Marias besök hos sin kusin sankta Elisabet

Den 31 maj firas vår Frus besök hos sin kusin Elizabeth: "Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg cum festinatione – glatt och skyndsamt."

Lukasevangeliet. Marias besök hos Elisabet

Några dagar efteråt gav sig Maria i väg och skyndade till en stad i Juda bergsbygd; hon gick till Sakarias hus och sökte upp Elisabet. När Elisabet hörde Marias hälsning sparkade barnet till i henne, och hon fylldes av helig ande. Hon ropade med hög röst: ”Välsignad är du mer än andra kvinnor, och välsignat det barn du bär inom dig. Hur kan det hända mig att min herres mor kommer till mig? När mina öron hörde din hälsning sparkade barnet till i mig av fröjd. Salig hon som trodde, ty det som Herren har låtit säga henne skall gå i uppfyllelse.” (Luk 1:39-45)

Marias besök hos Elisabet. Beskuren av en målning av Francisco Rizi (1614–1685) (Licens CC-BY).

Texter av den helige Josemaría om Jungfru Marias besök hos sin Elizabet

Lille vän, vid det här laget har du säkert lärt dig att klara dig själv.

– Följ Josef och Maria med glädje … och du kommer att få höra de traditioner som finns i Davids hus. Du kommer att höra talas om Elisabet och Sakarias, du kommer att bli rörd av Josefs kyska kärlek och ditt hjärta kommer att slå häftigt varje gång de nämner Barnet som kommer att födas i Betlehem …

Vi skyndar till en stad i Juda bergsbygd (Luk 1:39).

Vi är framme. – Det är det hus där Johannes döparen kommer att födas.

– Elisabet jublar tacksamt inför sin Frälsares moder: Välsignad är du bland kvinnor, och välsignad är din livsfrukt! – Hur kan det hända mig, att min herres moder kommer till mig? (Luk 1:42-43).

Den ofödde Döparen sparkar till (Luk 1:41) …

– Marias ödmjukhet väller fram i Magnificat … Och du och jag som är – som var – högmodiga lovar att vara ödmjuka.

Rosenkransen, Glädjerika mysterier, Marias besök

Välsignad är du för att du trodde, säger Elisabet till vår Fru. - Föreningen med Gud, det övernaturliga livet, medför alltid att man på ett attraktivt sätt utövar mänskliga dygder: Maria för med sig glädjen till sin kusins hem, för hon ”för med sig” Kristus.

Plogfåran, nr. 566

Vänd din blick mot Jungfru Maria och betrakta hur hon övar dygden lojalitet. När Elisabet behöver henne säger Evangeliet att hon gav sig iväg cum festinatione - glatt och skyndsamt. Lär dig av det!

Plogfåran, nr. 371

En trons mästarinna. Salig hon som trodde, så hälsar vår Frus kusin Elisabet henne, då hon beger sig upp bland bergen för att besöka henne. Den heliga Marias akt av tro var underbar: Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt.

Guds vänner, nr. 284

Den frid som kommer av att veta att vi är älskade av Gud, vår Fader, införlivade med Kristus, försvarade av Jungfru Maria och beskyddade av den helige Josef. Detta är det stora ljus som lyser upp vårt liv och som även i våra svårigheter och i vårt personliga elände får oss att gå oförfärat framåt. Varje kristet hem borde vara en fridens oas i vilken det bortom vardagens små motgångar går att uppfatta en intensiv och uppriktig tillgivenhet samt en djup frid till följd av en äkta tro som omsätts i gärningar.

När Kristus går förbi, nr. 22


Andra resurser till högtiden

Marias besök hos Elisabet (Marias liv). Text och resurser om denna händelse i Jungfru Marias liv, där hon - efter bebådelsen av ärkeängeln Gabriel - for till sin kusin Isabels hus.

Magnificat (Den finns i Bönbok till mobilen som kan laddas ner här)

Magnificat
Magnificat