Tagg: Meditationstexter

45 träffar på "Meditationstexter"
Den heliga Treenigheten

Den heliga Treenigheten

Som Opus Deis grundare predikade, Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten. Trots din bristfällighet kan och bör du därför ständigt samtala med Herren."

Meditationstexter
Pingstdagen

Pingstdagen

Kyrkan förbereder sig för att fira Pingstdagen. Vi publicerar några texter av den salige Josemaría om den Helige Ande.

Meditationstexter
Jesu gissling

Jesu gissling

Texter av den helige Josemaría om Rosenkransens andra smärtorika hemlighet. ”Herre, med ditt stöd kommer jag att kämpa för att inte stanna upp, jag kommer att troget besvara dina uppmaningar, utan att frukta de branta uppförsbackarna, den skenbara enformigheten i mitt vanliga arbete” (Guds vänner, 131).

Meditationstexter
Generositet

Generositet

I Torontos Downsview Park, kort före hans avresa till Guatemala och Mexiko, uttryckte påven Johannes Paulus II för deltagarna i Världsungdomsdagen följande önskan: "att de föresatser ni har fattat i dessa dagar av tro och festlighet må leda till rikliga frukter av engagemang och vittnesbörd”. Vi har nu valt ut några texter av den salige Josemaría med generositetens dygd som rödtråd.

Meditationstexter
Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastetiden: att återvända till Fadern

Fastan är den tid de kristna ägnar åt förberedelse inför firandet av Jesu lidande och uppståndelse. Det är en tid för bot, rening och omvändelse. Grundaren av Opus Dei sade att fastetiden var ett tillfälle ”att bevara själen ung, att åkalla Herren, att förmå lyssna, att ha upptäckt det som inte går bra, att be om förlåtelse”.

Meditationstexter
Ungdomen ger allt vad den har

Ungdomen ger allt vad den har

“Ungdomen ger allt vad den har: den ger sig själv utan förbehåll.” För den helige Josemaría är ungdomen generositetens stund och en tid för det innerliga umgänget med Cristus.

Meditationstexter
Jesu födelse i Betlehem

Jesu födelse i Betlehem

”När man älskar en människa vill man veta även de minsta detaljerna om hennes liv och karaktär för att kunna identifiera sig med henne. Därför måste vi meditera över Kristi liv, från hans födelse i en krubba till hans död och uppståndelse.” Vi presenterar några texter av den helige Josemaría om rosenkransens tredje glädjerika hemlighet.

Meditationstexter
Apostolat

Apostolat

Vid apostoliska företag är det bra – en skyldighet – att ta med de världsliga medel som du förfogar över i beräkningarna (2 + 2 = 4), men glöm aldrig – någonsin! – att du lyckligtvis kan räkna med ännu en term: Gud + 2 + 2 ... (S:t Josemaría, Vägen, 471)

Meditationstexter
Böneliv

Böneliv

Var uthållig i bönen. Håll ut även om din ansträngning verkar fruktlös. Bönen är alltid fruktbar (Den helige Josemaría, Vägen, 101).

Meditationstexter