53 Artikels

I Vår Fru av Karmels högtidsdag

”Bär det heliga skapularet av berget Karmel på ditt bröst. Få uttryck för fromhet – och det finns många goda marianska fromhetsövningar – är så djupt rotade bland de troende och har så ofta välsignats av påvarna.” (Den helige Josemaría, Vägen, 500. Texter av den helige Josemaría med anledning av Vår Fru av Karmels högtidsdag, 16 juli).

Be med den helige Josemaría

Familjen: att helga familjen dag för dag

"Varje kristet hem borde vara – sade den helige Josemaría 1970 i en predikan – en fridens oas i vilken det bortom vardagens små motgångar går att uppfatta en intensiv och uppriktig tillgivenhet samt en djup frid till följd av en äkta tro som omsätts i gärningar." (När Kristus går förbi, 22, 4)

Be med den helige Josemaría

Att älska Kyrkan

Vilken glädje att ur hjärtats djup kunna säga: Jag älskar min Moder, den heliga Kyrkan! (Vägen, 518)

Be med den helige Josemaría

Ödmjukhet

“Vi skall tala om ödmjukhet, för det är den dygd som hjälper oss att samtidigt känna igen såväl vårt elände som vår storhet” (S:t Josemaría, Guds vänner, 94).

Be med den helige Josemaría

Att vila sig: att samla krafter, ideal, planer ...

Många läsare har väl börjat sin semester och andra kommer snart att göra det. Den helige Josemaría uppmuntrade oss att ha vår Herre närvarande under den vilotiden. Vi erbjuder några utvalda texter.

Be med den helige Josemaría

Att tacka Gud

I Vägen nr 268 skrev den salige Josemaría: Vänj dig vid att många gånger om dagen upplyfta ditt hjärta i tacksamhet till Gud. För att han ger dig det ena och det andra. För att man har föraktat dig. För att du inte har det du behöver, eller för att du har det.

Be med den helige Josemaría

Att upptäcka Guds barmhärtighet

Ännu ett fall, och ett rejält sådant! … Förtvivla? Nej, ödmjuka dig och åkalla genom Maria, din Moder, Jesu barmhärtiga kärlek. Ett ”miserere” och upplyft ditt hjärta! Och börja om igen. (Den helige Josemaría, Vägen, 711).

Be med den helige Josemaría

Att följa Kristus

Du säger att ja, du är fast besluten att följa Kristus. Då måste du gå i Guds takt, inte i din egen!" (Den helige Josemaría, Smedjan, 531)

Be med den helige Josemaría

Trohet mot Gud

Jag tycker om det här mottot: "må varje vandrare följa sin väg", den väg som Gud har stakat ut åt honom, troget, kärleksfullt, kosta vad det kosta vill. (Plogfåran, 231)

Be med den helige Josemaría

Den heliga Treenigheten

Som Opus Deis grundare predikade, Gud är med dig. I din själ, som befinner sig i nådens tillstånd, bor den heliga Treenigheten. Trots din bristfällighet kan och bör du därför ständigt samtala med Herren."

Be med den helige Josemaría