Opus Dei budskap

Opus Dei hjälper oss att möta Kristus i arbetet, i familjelivet och i andra vardagliga sysslor.