Lära sig av den helige Josef

Med anledning av sankt Josefs år återger vi några texter ur Smedjan om andakten till sankt Josef.

Opus Dei - Lära sig av den helige Josef

Se här så många skäl det finns att vörda den helige Josef och dra lärdom av hans liv: han var en man som var stark i tron…; han försörjde sin familj – Jesus och Maria – med sitt ansträngande arbete…; han vakade över Jungfruns, sin makas, renhet…; och han respekterade – han älskade! – Guds frihet, som inte bara utvalde Jungfrun till att vara moder, utan även honom till att vara den heliga Marias make.

Smedjan, 552

Du helige Josef, vår fader och herre, du kyske, rene man, som förtjänat att hålla Jesusbarnet i dina armar, att tvätta det och omfamna det: lär oss att umgås med vår Gud, att vara rena, värdiga att vara andra kristusar.

Och hjälp oss att, som Kristus, göra och visa Guds dolda och ljusa vägar och säga till människorna att de i denna värld ständigt kan ha en utomordentlig andlig genomslagskraft.

Smedjan, 553

Tyck mycket om den helige Josef, älska honom av hela din själ, för han är den person som, tillsammans med Jesus, har älskat den heliga Jungfrun mest och den som har umgåtts mest med Gud: han är den som älskat Honom mest, efter vår Moder.

Han förtjänar din tillgivenhet och det är nyttigt för dig att umgås med honom, för han är en det inre livets lärare och förmår mycket inför Herren och Guds Moder.

Smedjan, 554