Vår moder Maria

Moder! Kalla på henne med hög, mycket hög, röst. Hon hör dig, hon ser att du kanske är i fara och hon - vår Fru, din Moder - erbjuder dig, med sin Sons nåd, sin famns tröst och ömheten i sina smekningar. Sedan är du styrkt inför nästa strid. Vägen, 516

Vår Frus besök till Isabel. Detalj från en tavla av Francisco Rizi (1614–1685) (Lisens CC-BY).

Vår Moder har upptagits i himlen med sin kropp och sin själ. Säg ofta till henne att vi, hennes barn, inte vill skiljas från henne ... Hon kommer att bönhöra dig!

Plogfåran, 898

Säg: Du min Moder - hon är din Moder för att du av många skäl tillhör henne - må din kärlek binda mig vid din Sons Kors. Låt mig inte sakna tro, mod och djärvhet för att uppfylla vår Jesus vilja!

Vägen, 497

Du är inte ensam. Bär svårigheterna med glädje. Stackars barn, du känner inte att din Moder håller dig i handen: det är sant. Men ... har du sett hur jordiska mödrar följer efter sina barn med utsträckta armar när de stapplande vågar sig på att ta sina första steg utan någons hjälp?

Du är inte ensam: Maria står bredvid dig.

Vägen, 900

Tillåt mig att ge dig ett råd att tillämpa dagligen. När hjärtat låter dig märka sina låga böjelser, så be långsamt till den obefläckade Jungfrun: se på mig med medlidande, överge mig inte, Moder!

Och ge i din tur detta råd till andra.

Plogfåran, 849

Sök Gud i djupet av ditt obesudlade, rena hjärta, sök honom i djupet av din själ då du är Honom trogen, och förlora aldrig denna förtrolighet!

Och om du ibland inte vet hur du skall tala med honom eller vad du skall säga, eller inte vågar söka Jesus inom dig, vänd dig då till Maria, tota pulchra – den alltigenom rena, underbara – och anförtro henne: Vår Fru, vår Moder, Herren ville att du skulle vårda Gud med dina händer: lär mig – lär oss alla – att umgås med din Son!

Smedjan, 84