Ljusets mysterier (3): Förkunnelsen om Guds rike

”Sanning och rättvisa; frid och glädje i den helige Ande. Detta är Kristi rike: Guds handlande som räddar människorna” (Sankt Josemaría, "Det är Kristus som går förbi", 180). Texter av sankt Josemaría om tredje ljusets mysterium.

MARKUSEVANGELIUM

När Johannes hade blivit fängslad kom Jesus till Galileen och förkunnade Guds budskap och sade: ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet.” När han gick utmed Galileiska sjön fick han se Simon och hans bror Andreas stå vid sjön och kasta ut sina kastnät, för de var fiskare. Jesus sade till dem: ”Kom och följ mig. Jag skall göra er till människofiskare”, och de lämnade genast sina nät och följde honom.

Mark 1:14, 18

TEXTER AV DEN HELIGE JOSEMARÍA:

– ”Tiden är inne, Guds rike är nära. Omvänd er och tro på budskapet” (Mark 1:15). ”Alla människor kom till honom, och han undervisade dem” (Mark 2:13). Jesus ser båtarna på stranden och stiger upp i en av dem … Hur naturligt stiger inte Jesus upp i den båt som tillhör var och en av oss! När du närmar dig Herren, tänk då på att han alltid befinner sig mycket nära dig, i dig: regnum meum intra vos est (Luk 17:21). Du kommer att träffa honom i ditt hjärta. Först och främst måste Kristus regera i våra själar. För att han skall regera i mig behöver jag hans nåd i rikligt mått: endast med dess hjälp kommer till och med mitt sista hjärtslag, mitt sista andetag, min minst intensiva blick, mitt vardagligaste ord, min enklaste känsla att omvandlas till ett hosianna till Kristus min Konung.

Duc in altum – Ro ut på djupt vatten! Kasta den pessimism som gör dig feg överbord. Et laxate retia vestra in capturam – lägg ut näten där för att fiska.

Rosenkransen, Bilaga, tredje ljusets mysterium 

Förkunnelsen om Guds rike

När Kristus inleder sin förkunnelse på jorden erbjuder han inte ett politiskt program, utan säger omvänd er, himmelriket är nära (Matt 3:2, 4:17). Han ger lärjungarna i uppdrag att förkunna detta glada budskap (Jfr Luk 10:9), och lär att man i bönen skall anhålla om att hans rike skall komma (Jfr Matt 6:10). Detta är Guds och hans rättvisas rike, ett heligt liv: det vi skall söka efter först av allt (Jfr Matt 4:33), det enda som verkligen är nödvändigt (Jfr Luk 10:42).

Den frälsning som vår Herre Jesus Kristus förkunnar är en inbjudan som riktas till alla: En kung höll bröllop för sin son. Han skickade ut sina tjänare för att kalla de inbjudna till bröllopet (Matt 22:2-3). Därför uppenbarar Herren att Guds rike är inom er (Luk 17:21). Ingen är utesluten från frälsningen, så länge som han frivilligt uppfyller Kristi kärleksfulla krav: att födas på nytt (Jfr Joh 3:5), att bli som barn i själens enkelhet (Jfr Mark 10:15; Matt 18:3, 5:3), att undanröja allt som avlägsnar från Gud. ”Sannerligen, det är svårt för en rik att komma in i himmelriket” (Matt 19:23). Jesus vill ha gärningar, inte bara ord (Jfr Matt 7:21). Och han vill ha en ihärdig ansträngning, för bara dem som kämpar kommer att förtjäna det eviga arvet (Jfr Matt 11:12).

Den som förstår det rike som Kristus erbjuder, märker att det är mödan värt att sätta allt på spel för att vinna det: riket är den pärla som köpmannen förvärvar genom att sälja allt han äger, det är en skatt som upptäcks i en åker (Jfr Matt 13:44-46). Himmelriket är svårt att erövra: ingen är säker på att uppnå det (Jfr Matt 21:43; 8:12), men den ångerfulle mannens rop gör att dörrarna öppnas på vid gavel. En av de rövare som korsfästes tillsammans med Jesus bönfaller honom: "Herre, tänk på mig när du kommer med ditt rike. Jesus svarade: Sannerligen, redan idag skall du vara med mig i paradiset" (Luk 23:42-43).

Kristi rike är inte ett uttryck, en metafor. Kristus lever, även som människa, med samma kropp som han antog genom Inkarnationen, som uppstod efter Korset och består förhärligad i Ordets Person tillsammans med hans mänskliga själ. Kristus, sann Gud och sann Människa, lever och regerar och är världens Herre. Endast genom honom hålls allt levande vid liv.

Det är Kristus som går förbi, 180

Då en kristen utför sina vardagliga arbetsuppgifter, då han övervinner tendensen till egoism, då han gläds åt vänskapen med sina medmänniskor, vid alla dessa tillfällen skall han åter möta Gud. Genom Kristus och i den helige Ande har en kristen tillträde till ett nära umgänge med Gud Fader och längs sin vandring genom livet söker han det kungarike som inte är av denna värld, men som börjar och förbereds i denna värld.

Det är Kristus som går förbi, 116

Medan vi väntar på Herrens återkomst, då han kommer för att helt och hållet ta sitt Rike i besittning, kan vi inte sitta med armarna i kors. Att utvidga Guds Rike är inte bara en officiell uppgift för de av Kyrkans medlemmar som representerar Kristus genom att av honom ha fått de heliga befogenheterna i sin vigning. Vos autem estis Corpus Christi (1 Kor 12:27), även ni utgör Kristi kropp, påpekar Aposteln, med det konkreta uppdraget att göra affärer ända till slutet.

Det är Kristus som går förbi, 121 

Må Jesus växa i oss

Vi har säkert gjort stora framsteg på vägen mot trohet mot Kristi Ord sedan vi för första gången medvetet beslutade oss för att fullt ut leva hans lära. Men är det ändå inte sant att det fortfarande finns mycket att göra? Är det, framför allt, inte sant att det fortfarande finns mycket högmod kvar? Utan tvekan är en ny förändring nödvändig, en fullkomligare lojalitet, en djupare ödmjukhet, så att vår egoism kan minska och Kristus därigenom växa i oss, eftersom illum oportet crescere, me autem minui (Joh 3:30), han skall bli större och jag skall bli mindre.

Vi får inte förbli orörliga. Det är nödvändigt att gå framåt mot det mål som den helige Paulus angav: ”Jag lever, fast inte längre jag själv, det är Kristus som lever i mig” (Gal 2:20). Målet är högt ställt och mycket ädelt: att identifiera sig med Kristus, att bli helig. Men det finns ingen annan väg om man vill vara konsekvent med det gudomliga liv som Gud genom dopet har fött i våra själar. Att gå framåt innebär att göra framsteg i helighet; däremot går man bakåt om man motsätter sig det kristna livets normala utveckling. Guds kärleks eld måste nämligen näras, växa i styrka varje dag, slå djupare rot i själen; och elden hålls vid liv genom att nya saker bränns (...)

Gör jag framsteg i min trohet gentemot Kristus? Gör jag framsteg i längtan efter helighet, i apostolisk generositet i mitt dagliga liv, i mitt vanliga arbete bland mina kollegor? Var och en som utan ljudet av ord besvarar dessa frågor kommer att se att en ny förvandling är nödvändig för att Kristus skall leva i oss, för att hans bild skall återges tydligt i vårt handlande.

Det är Kristus som går förbi, 58