Vår moder, lär oss att umgås med din Son

"Och om du ibland inte vet hur du skall tala med honom eller vad du skall säga, eller inte vågar söka Jesus inom dig, vänd dig då till Maria". Vi återger här några tankar om Jungfru Maria, tagna ur ”Smedjan”.

Sök Gud i djupet av ditt obesudlade, rena hjärta; sök honom i djupet av din själ då du är honom trogen, och förlora aldrig denna förtrolighet!

Och om du ibland inte vet hur du skall tala med honom eller vad du skall säga, eller inte vågar söka Jesus inom dig, vänd dig då till Maria, tota pulchra den alltigenom rena, underbara för att anförtro henne: Min Fru, vår moder, Herren ville att du skulle vårda Gud med dina händer: lär mig lär oss alla att umgås med din Son!

Smedjan, 84

Jag skall ge dig ett råd som jag inte tröttnar på att upprepa för människor jag möter: var vansinnigt förälskad i Guds moder, som är vår moder.

Smedjan, 77

Moder, lämna mig inte!: gör så att jag söker din Son; gör så att jag finner din Son; gör så att jag älskar din Son … av allt mitt väsen! Påminn dig, min fru, påminn dig.

Smedjan, 157

Vänd dig till Jungfrun och be henne att skänka dig som ett bevis på hennes kärlek till dig botfärdighet, ånger över dina synder och över de synder som alla män och kvinnor har begått under alla tider, med kärlekssmärta.

Och med denna inställning skall du våga tillägga: Du min moder, mitt liv, mitt hopp, för mig med din hand …, och om det nu finns någonting i mig som misshagar min Fader Gud, så gör att jag må se det och vi tillsammans rycka upp det med roten.

Fortsätt utan fruktan: O milda, o hulda, o ljuva Jungfru heliga Maria, be för mig, så att jag genom att göra din Sons älskvärda vilja blir värdig att uppnå och njuta av vår Herre Jesu löften.

Smedjan, 161

Du min himmelska Moder: gör så att jag kan återvända till min tidigare iver, hängivelse, självförnekelse: med ett ord, till Kärleken.

Smedjan, 162