Att förvandla arbetet till bön

Opus Deis grundare skrev i punkten 738 i “Smedjan”: «Vi som är Guds barn måste vara kontemplativa: personer som mitt i folkvimlet kan finna själens tystnad i ett ihållande samtal med Herren».

Mina barn, där människorna, era bröder, finns; där era förhoppningar, ert arbete, de ni älskar högt finns, där är platsen där ni skall möta Kristus varje dag. Det är mitt bland jordens mest materiella ting som vi bör bli heliga, under det att vi tjänar Gud och människorna.

Samtal 113

Gör allt av Kärlek. Om ni gör det så finns inga små saker: allt blir stort. Ståndaktighet i små saker av Kärlek är heroism.

Vägen, 813

Fortsätt att noggrant uppfylla de plikter du har just nu. Det här arbetet - ett ödmjukt, enformigt och oansenligt arbete - är bön som omsätts i gärningar och som förbereder dig för att ta emot nåden av det andra arbete - ett stort, omfattande och djupt arbete - som du drömmer om.

Vägen, 825

Vi är mannen på gatan, vanliga kristna mitt i samhällets blodomlopp, och Herren vill att vi skall vara heliga, apostoliska, just mitt i vårt yrkesarbete, det vill säga genom att helga oss i vårt arbete, genom att helga vårt arbete och genom att hjälpa andra att helga sig genom det arbetet. Var övertygade om att Gud väntar på er i er egen omgivning, med en faders och en väns omsorg; och tänk på att ni genom att ansvarsfullt utöva er yrkesverksamhet inte bara försörjer er ekonomiskt, utan även ger ett synnerligen direkt bidrag till att utveckla samhället, att ni även kan lätta andras bördor och upprätthålla många biståndsprojekt – på lokal och global nivå – till gagn såväl för enskilda som för mindre gynnade folk.

Guds vänner, 120

Vi får inte glömma det: I alla mänskliga aktiviteter måste det finnas män och kvinnor med Kristi Kors i sina liv och i sina verk. Med Korset rest, synligt, gottgörande; en symbol för frid, för glädje; en symbol för Återlösningen, för människosläktets enhet, för den kärlek som Gud Fader, Gud Son, Gud helige Ande, den heliga Treenigheten har hyst och hyser för mänskligheten.

Plogfåran, 985

Jag kommer aldrig att dela uppfattningen – även om jag respekterar dem som tycker så – att man kan skilja bönen från det aktiva livet, som om de vore oförenliga.

Vi som är Guds barn måste vara kontemplativa: personer som mitt i folkvimlet kan finna själens tystnad i ett ihållande samtal med Herren; och titta på honom som man tittar på sin fader, som man tittar på en vän som man älskar till vansinne.

Smedjan 738

I vårt vanliga uppträdande behöver vi en kraft som vida överstiger den legendariske kung Midas kraft: han förvandlade allt han rörde vid till guld.

Vi måste – genom kärleken – förvandla vårt vardagslivs mänskliga arbete till ett Guds verk, som kommer att vara för evigt.

Smedjan 742

En hemlighet, en offentlig hemlighet: världens alla kriser beror på bristen på helgon.

Gud vill ha en handfull av "sina" människor inom varje mänsklig verksamhet. Sedan ... pax Christi in regno Christi – Kristi frid i Kristi rike.

Vägen, 301

Foto: micheile-henderson-GrdAN0NEIKY-unsplash