Om du vill skicka ett bidrag till förmån för utgifterna vid helgonförklaringen, klicka på Skicka bidrag.

Donera

Hur används bidragen?

De bidrag som görs till förmån för en salig- eller helgonförklarings process bidrar till att täcka kostnaderna för att sprida vördnaden till en Guds tjänare en salig- eller helgonförklarad person, till insamlandet av information på stiftsnivå, fasen i Rom och slutligen till salig- och heligförklaringsmässorna enligt reglerna som påven Franciskus godkände den 7 mars 2016. Efter helgonförklaringsmässan används överskottet till att sprida det vittnesbörd som den helgonförklarade personen gav.