Studier

”Du som är student: bygg upp en grundlig och verksam fromhet, utmärk dig i dina studier och se till att känna en djup önskan efter att vara apostoliskt verksam i ditt yrke. – Jag lovar dig att med kraften i din religiösa och vetenskapliga bildning kommer även snabba och omfattande framgångar.” (Vägen, 346)

En pojke läser på datorn

Du ber, du tuktar dig, arbetar i otaliga apostoliska företag ..., men du studerar inte. Om du inte ändrar dig duger du inte.

Bland oss är studier, all yrkesutbildning, en viktig plikt.

Vägen, 334

En timmes studier är för en modern apostel en timmes bön.

Vägen, 335

En "front" som du ständigt måste strida vid är studierna. Du föresätter dig tusen gånger att använda tiden väl och trots det distraherar minsta sak dig. Ibland blir du trött på dig själv för den bristande vilja som du visar; trots att du varje dag börjar om på nytt.

Har du försökt att uppoffra dina studier för konkreta apostoliska intentioner?

Plogfåran, 523

När din vilja försvagas inför det vanliga arbetet, så dra dig ännu en gång till minnes detta påpekande: "studierna, arbetet är en väsentlig del av min väg. Om jag får dåligt rykte på arbetet – till följd av lättja – kan det omintetgöra eller omöjliggöra min verkan som kristen. Jag behöver – det vill Gud – det inflytande som yrkesmässigt anseende ger för att kunna dra till mig och hjälpa andra".

Tvivla inte på det: om du överger din uppgift, avviker du – och får andra att avvika – från Guds plan.

Plogfåran, 781

Det är nödvändigt att studera ... Men det är inte tillräckligt.

Vad kan man få ut av någon som sliter livet ur sig för att göda sin egoism, eller av någon som inte eftersträvar något annat mål än att kunna leva i godan ro om några år?

Man måste studera ... för att vinna världen och erövra den för Gud. Då kommer vi att föra upp våra ansträngningar på ett högre plan, genom att se till att det arbete vi utför förvandlas till ett möte med Herren och tjänar som en grund för de andra, för dem som kommer att följa vår väg ...

På så sätt blir studierna bön.

Plogfåran, 526

Du kan vara övertygad om att ditt apostolat består i att sprida godhet, ljus, entusiasm, generositet, en anda av självuppoffring, uthållighet i arbetet, fördjupning i studierna, frikostig självuppgivelse, allmänbildning, fullständig och glad lydnad gentemot Kyrkan, fullkomlig kärlek ...

Ingen kan ge det han inte har.

Plogfåran, 927

Sancta Maria, Sedes Sapientiae – Heliga Maria, Vishetens Säte. Åkalla ofta vår Moder med de orden, så att hon uppfyller oss, sina barn, i våra studier, i vårt arbete och umgänge, med den Sanning som Kristus har skänkt oss.

Plogfåran, 607

Foto: Thomas-Park---Unsplash