Jungfru Marias kröning

Den 22 augusti är jungfru Maria drottningens minnesdag. Tillsammans med den helige Josemaría betraktar vi detta citat: "Var full av tillförsikt: vår moder är Guds moder, den heliga Jungfrun Maria, himmelens och jordens drottning".

Jungfru Marias kröning (Tåssjö kyrka, Munka-Ljungby)

Du är skön alltigenom, på dig finns ingen fläck. – En tillsluten lustgård är du, min syster, min brud, en tillsluten lustgård, en förseglad brunn. – Veni: coronaberis. – Kom, du skall bli krönt (Höga V 4:7, 12, 8). Om du och jag hade kunnat, hade även vi gjort henne till drottning och härskarinna över hela skapelsen. (...) Och alla änglar betyga henne sin vördnad som hennes undersåtar …, och patriarkerna och profeterna och apostlarna …, och martyrerna och bekännarna och jungfrurna och alla helgonen …, och alla syndarna, och du och jag.
Rosenkransen, 5:e mysteriet

Det är rättvist att Fadern och Sonen och den helige Ande kröner Jungfru Maria som hela skapelsens Drottning och Härskarinna. —Dra fördel av denna makt! och anslut dig med ett barns mod till denna himmelska fest. —Jag kröner Guds Moder och min Moder med mitt renade elände, för jag har varken ädelstenar eller dygder. —Fatta mod!
Smedjan, nr. 285

Marias gudomliga moderskap är källan till den fullkomlighet och de privilegier som hon är begåvad med. I denna sin egenskap blev hon avlad utan arvsynd, hon är full av nåd, alltid jungfru, hon upptogs med kropp och själ i himlen och har krönts som hela skapelsens drottning, över änglarna och helgonen. Endast Gud är större än hon. Eftersom den heliga Jungfrun är Guds moder, besitter hon på sätt och vis en oändlig värdighet på grund av det oändliga goda som Gud är. Man riskerar inte att överdriva. Vi kommer aldrig att fördjupa oss tillräckligt mycket i detta outsägliga mysterium; vi kommer aldrig att kunna vara tillräckligt tacksamma gentemot vår moder för att ha gjort det möjligt för oss att ha ett så nära och familjärt umgänge med den heliga Treenigheten.
Guds vänner, nr. 276

Var full av tillförsikt: vår moder är Guds moder, den heliga Jungfrun Maria, himmelens och jordens drottning.
Smedjan, nr. 273

Min Fru, Guds moder och min moder, inte ens i drömmen skulle jag kunna önska mig att du upphörde att vara hela skapelsens härskarinna och kejsarinna.
Smedjan, nr. 376

Hon ber för oss

Jungfru Maria är - så åkallar Kyrkan henne - fredens Drottning. När det råder oro i din själ, i din familj eller på din arbetsplats, i den samhälleliga samvaron eller mellan nationer, skall du därför inte upphöra att vända dig till henne med den titeln: Regina pacis, ora pro nobis! - Du fredens drottning, bed för oss! Har du åtminstone försökt att göra det när du förlorar ditt lugn ...? Du kommer att bli förvånad över hur omedelbart det verkar.
Plogfåran, nr. 874

När du känner att ditt hjärta är torrt och du inte vet vad du skall säga, ta med förtröstan din tillflykt till Jungfru Maria och säg till henne: du min obefläckade Moder, be för mig. Om du åkallar henne med tro, kommer hon att låta dig erfara - mitt i din torka - Guds närhet.
Plogfåran, nr. 695

Jungfrun. Vem kan vara en bättre lärare i hur man älskar Gud än denna Drottning, denna Fru, denna Moder, som har de närmaste band till den heliga Treenigheten: Gud Faders Dotter, Gud Sons Moder, Gud helige Andes Brud – och samtidigt är vår Moder? —Be personligen om hennes förbön.
Smedjan, nr. 555

O heliga Maria, Regina apostolorum, du drottning över alla dem som längtar efter att sprida kunskapen om din Sons kärlek, du som förstår vårt elände så väl, be om förlåtelse för våra liv: för det i oss som hade kunnat vara eld men har blivit aska; för det ljus som upphört att upplysa, för det salt som förlorat sin sälta. Du Guds Moder, vars bön är allsmäktig: utverka förlåtelse för oss, och samtidigt styrka för att vi verkligen skall leva av hopp och kärlek, för att vi skall kunna föra tron på Kristus till andra.
Det är Kristus som går förbi, nr. 175

Maria, vår Konungs heliga Moder, vårt hjärtas Drottning, tar sig an oss som endast hon kan. Du barmhärtig Moder, nådens tron: vi ber dig att hjälpa oss, så att vi i våra liv och i våra närmaste medmänniskors liv kan skriva kärlekens enkla poesi, vers på vers, quasi fluvium pacis (Jes 66:12), som en fridens flod. För du är ett hav av gränslös barmhärtighet: alla floder rinner ut i havet och havet fylls inte (Syr 1:7).
Det är Kristus som går förbi, nr. 187

Låt oss ta vår tillflykt till Maria, om vår tro är svag. Till följd av miraklet vid bröllopet i Kana trodde hans lärjungar på honom, berättar den helige Johannes Vår moder för alltid vår talan inför sin Son, så att han lyssnar till oss och visar sig för oss på ett sådant sätt att vi kan bekänna: Du är Guds Son.
Guds vänner, nr. 285