Ljusets mysterier (2): Bröllopet i Kana

”I berättelsen om bröllopet i Kana”, sade Påven 1997, ”lägger den helige Johannes fram Marias första inskridande i Jesu offentliga liv och betonar hennes medverkan i Sonens uppdrag”. Texter av sankt Josemaría om andra ljusets mysterium.

MATTEUSEVANGELIUM

På tredje dagen hölls ett bröllop i Kana i Galileen, och Jesu mor var där. Jesus och hans lärjungar var också bjudna till bröllopet. Vinet tog slut, och Jesu mor sade till honom:

”De har inget vin.”

Jesus svarade:

”Låt mig vara, kvinna. Min stund har inte kommit än.”

Hans mor sade till tjänarna:

”Gör det han säger åt er.”

Där stod sex stora stenkärl för vattnet till judarnas reningsceremonier; vart och ett rymde omkring hundra liter. Jesus sade:

”Fyll kärlen med vatten”, och de fyllde dem till brädden. Sedan sade han:

”Ös upp och bär det till bröllopsvärden”, och det gjorde de.

Värden smakade på vattnet, som nu hade blivit vin. Eftersom han inte visste varifrån det kom — men det visste tjänarna som hade öst upp vattnet — ropade han på brudgummen och sade:

”Alla andra bjuder först på det goda vinet och på det sämre när gästerna börjar bli berusade. Men du har sparat det goda vinet ända till nu.”

Joh 2:1, 10 TEXTER AV DEN HELIGE JOSEMARÍA:

Av alla de många gästerna på ett stimmigt landsortsbröllop, till vilket det kommit människor från olika byar, är det Maria som märker att det saknas vin (jfr Joh 2:3). Bara hon märker det, och det genast. Vad bekanta episoderna ur Kristi liv är för oss! För Guds storhet lever sida vid sida med det vanliga, med vardagen. Det kännetecknar en kvinna, en uppmärksam husmor, att lägga märke till ett förbiseende, att uppmärksamma de små detaljer som gör människolivet behagligt: och så handlade Maria.

— Gör det han säger åt er (Joh 2:5).

Biskop Javier Echevarría, sankt Josemaría och biskop Álvaro del Portillo, ber rosenkransen.

Implete hydrias (Joh 2:7), … och miraklet inträffar. Så, just så enkelt. Allt är vardagligt. De gjorde sitt arbete. Vattnet fanns inom räckhåll. Och det är det första offentliggörandet av Herrens gudomliga natur. Det enklaste man kan tänka sig omvandlas till något extraordinärt, övernaturligt, när vi med god vilja gör det Gud begär av oss.

Herre, jag vill överlämna skötseln av allt som är mitt i dina generösa händer. Vår Moder – din Moder! – har säkert redan åter låtit dig höra samma ord som i Kana: de har inte …!

Låt oss ta vår tillflykt till Maria, om vår tro är svag. … Till följd av miraklet vid bröllopet i Kana trodde hans lärjungar på honom (Joh 2:2). Vår moder för alltid vår talan inför sin Son, så att han lyssnar till oss och visar sig för oss på ett sådant sätt att vi kan bekänna: Du är Guds Son.

– Ge mig, o Jesus, denna tro som jag verkligen önskar! Min Moder och Fru, heliga Maria, få mig att tro!

Rosenkransen, Bilaga, andra ljusets mysterium