Práca na dôvere (7): Neočakávané rozhodnutie

To, ako si rodičia predstavujú budúcnosť svojich detí, býva občas v rozpore s tým, čo by samotné deti chceli. Siedme video zo série „Práca na dôvere“.

Keď sa deti rozhodujú o výbere povolania, rodičia sa väčšinou inštinktívne snažia ovplyvniť ich rozhodnutie s úmyslom pomôcť im. Navrhujú rôzne možnosti, ktoré na základe ich názoru a skúseností, sú pre dieťa tie najlepšie.

Sú rôzne situácie. Niekedy si dieťa vyberie cestu úplne odlišnú od cesty jeho rodičov, inokedy tú istú. V niektorých prípadoch je pre dieťa ťažké rozhodnúť sa.

Vo všeobecnosti platí, že podsúvať dieťaťu svoje vlastné predstavy má negatívne dôsledky, pretože mladý človek následne musí kráčať cestou, ktorá nie je slobodne zvolená.

Rodičia môžu svoje deti podporovať v ich rozhodnutiach o svojej budúcnosti po škole dobrými radami, no nemali by pri tom prehliadať ich slobodu. Veľkou výchovnou úlohou je rozprávať sa s deťmi, snažiť sa vypočuť si a pochopiť ich záujmy a spolu s nimi nájsť rozhodnutie, ktorá cesta je tou najlepšou pre ich budúcnosť.

Predkladáme otázky, ktoré môžu slúžiť ako doplnok k tomuto videu, ak ho sledujete spolu s priateľmi, v škole alebo vo farnosti.

Otázky na rozhovor:

  • Viem, aké sú plány mojich detí ohľadom ich budúceho povolania? Prejavujem im podporu v rozhodnutiach o ich vzdelaní a kariére, aj keď som pre nich chcel/a niečo iné? Uvedomujem si, že všetko, čo poviem ohľadom výberu povolania, má na nich veľký vplyv? Rozlišujem medzi tým, čo by som si prial/a pre svoje deti ja a tým, aké sú ich vlastné sny?
  • Prejavujem deťom svoj záujem o ich vzdelanie a výber povolania, avšak bez nátlaku alebo uprednostňovania určitých možností na úkor iných? Rozprávame sa ako manželia o budúcnosti svojich detí? Keď nás požiadajú o radu, dávame im najavo, že konečné rozhodnutie je na nich a ako rodičia máme iba úlohu poradiť, sprevádzať ich, pomôcť im rozpoznať ich talenty, poukázať na úskalia určitých povolaní?
  • Aké hodnoty ohľadom štúdia, práce, rozvíjania talentov, profesijného rozhľadu odovzdávame svojim deťom?
  • Ako dôverujem rozhodnutiam svojho dieťaťa? Preukazujeme si navzájom dôveru?

Tipy do praxe:

  • Uistite sa, že so svojím manželským partnerom/partnerkou zdieľate rovnaký rešpekt k slobode svojich detí v ich rozhodovaní o povolaní a práci.
  • Neotvárajte tému budúcnosti svojich detí vždy len vy, nech k nej dôjde spontánne alebo z ich vlastnej iniciatívy.
  • Keď hovoríte o ich budúcom vzdelaní a práci, skúste nájsť vhodné slová, ktorými by ste im vysvetlili, že zodpovednosť za svoju budúcnosť majú hlavne oni sami a zdôraznite vašu ochotu podporiť ich.
  • Pozorne si vypočujte dôvody, ktoré viedli k rozhodnutiu dieťaťa zvoliť si danú cestu. Čo najmenej mu dávajte rady ohľadom toho, čo je podľa vás to najlepšie.
  • Ak sa deti nevedia rozhodnúť, spolu s manželským partnerom/partnerkou ich uistite, že dôležité je, aby to rozhodnutie bolo ich vlastné a nie ich rodičov.