Práca na dôvere (1): "Viac ako videohry"

Práca na dôvere je seriál videí, ktoré majú pomôcť rodičom pri výchove detí. Videá čerpajú z učenia sv. Josemaríu, ktorý mal nadšenie pre slobodu a úlohu rodičov vo vzdelaní detí.

Rodičia dnes čelia veľkej výzve: naučiť sa formovať svoje deti k slobode. Prostredníctvom spoločnej úvahy môžu im pomôcť dobre využiť tento dar, vybrať si dobro a viesť tak šťastný život. Aby to tak bolo, je kľúčové podporiť atmosféru dôvery, v ktorej deti môžu rozprávať o tom, čo ich nadchýna, zneisťuje a čoho sa boja.

Videá v tomto seriáli naznačujú témy pre rozhovor medzi manželmi a inými rodinami. Každá z nich je doplnená o výber textov pre reflexiu, otázky na diskusiu a odkazy na ďalšie materiály.

Vzdelávanie k slobode a používanie osobných technológií. Internet zaznamenal v modernej dobe jeden z najväčších pokrokov v oblasti transformačnej ekonómie a sociálneho vzdelávania. Máme z toho veľký úžitok, avšak je to aj veľká výzva pre rodičov pri výchove svojich detí vďaka jednoduchému prístupu cez osobné technológie k množstvu informácií, obrazov, hier, softvérom, aplikácií, sociálnych médií atď. Online pornografia, nadmerne násilné videohry a iné online stránky alebo aplikácie spôsobujúce závislosť môžu bohužiaľ viesť k vážnym a trvalým škodám najmä u maloletých osôb.

Rodičia si musia vytvoriť stratégiu a sústrediť sa na to, aby pomohli svojim deťom sa samo regulovať pri používaní telefónov, tabletov, videohier a počítačov. Týmto spôsobom rozvíjajú zdravý zmysel pre seba, naučia sa mať skutočných priateľov a trávia čas obohacujúcimi činnosťami ako čítanie a šport. Učiť deti, ako byť umiernení, si vyžaduje odhodlané úsilie, v ktorom majú obaja manželia spoločnú víziu. Znamená to dať deťom dobrý osobný príklad, nastaviť domáce limity na používanie elektronických zariadení, ako aj vybudovať v nich dôveru prostredníctvom sústredeného rozhovoru a ponúknuť im rôzne činnosti, ktoré podporujú ich osobný rast a rozvoj, napríklad hrou vonku s priateľmi, hraním stolových hier, zapojením sa do domácich prác atď.

Materiáli sa nachádzajú tu.