Práca na dôvere (4): „Môžem ísť večer von?”

„Môžem ísť večer von?” je jednou z najobávanejších otázok, aké môžu rodičia adolescentov dostať od svojich detí. Ale čím sú deti staršie, tým viac potrebujú priestor na testovanie svojej slobody. Štvrté video zo série. Práca na dôvere je séria videí čerpajúcich z myšlienok sv. Josemaríu, ktorý zdôrazňoval slobodu a dôležitosť rodičov pri výchove detí. Videá načrtávajú témy na rozhovor medzi manželmi a s inými rodinami. Texty na zamyslenie, otázkami na diskusiu a odkazmi na ďalšie materiály.

„Môžem ísť večer von?” je jednou z najobávanejších otázok, aké môžu rodičia adolescentov dostať od svojich detí. Ale čím sú deti staršie, tým viac potrebujú priestor na testovanie svojej slobody, aby mohli rozvíjať vzťahy a učiť sa spolunažívať s naozaj rôznymi ľuďmi. Pre adolescentov bolo vždy veľmi lákavé ísť večer von s priateľmi.

Nutnosť zaujať k tomu postoj je pre rodičov tiež príležitosťou, ako učiť deti narábať so svojou slobodou. Ako pri všetkom ostatnom, čo súvisí s výchovou, neexistujú zázračné poučky a miera opatrnosti sa môže meniť v závislosti od sociálneho a kultúrneho prostredia, v ktorom sa rodina nachádza.

Nižšie je zoznam otázok na diskusiu s vašimi priateľmi, v škole alebo vo farnosti, ktoré vám môžu pomôcť hlbšie sa zamyslieť nad týmto videom.

Otázky na diskusiu:

  • Ako postupne s rastúcim vekom dovoľovať svojim deťom ísť večer von? Ako by mali rodičia posudzovať vhodnosť plánovaného večerného programu detí, berúc do úvahy všetky dôležité okolnosti (vek, harmonogram dňa, osobnú zodpovednosť, peniaze, atď.)?
  • Mali by rodičia zaviesť pevné pravidlá ohľadom dovolenia, času príchodu a pod. alebo by mali byť otvorení dialógu so svojimi deťmi?
  • Ako riešiť drobné alebo väčšie klamstvá detí ohľadom ich večerných aktivít?

Tipy pre rodičov:

  • Skôr, než sa porozprávate s dieťaťom, bolo by najlepšie ujednotiť sa na spoločnom postupe s manželským partnerom a premyslieť si dôvody a vysvetlenia tak, aby korešpondovali s hodnotami, ktoré chcete odovzdať svojim deťom. Aby ste sa rozhodli správne, musíte poznať okolie, v ktorom dieťa žije a ako ho ovplyvňuje. Nepodľahnite emocionálnym vyjadreniam typu „veď to robia všetci moji kamaráti.“
  • Zaujímajte sa o detaily ohľadom plánov vašich detí a o to, aké majú očakávania. Veľa sa s nimi o tom rozprávajte. Načúvajte im, nespúšťajte na nich paľbu vyšetrovacích otázok. Dajte im priestor, aby hovorili a pomôžte im vyjadriť ich vlastné názory bez toho, aby ste im vnucovali tie vaše.
  • Dospievajúci potrebujú čas, kým preberú a prispôsobia si názory svojich rodičov. Poskytnite im aj vysvetlenie a dôvody, ak poviete „nie“.
  • Hovorte aj o rizikách (alkohol, drogy, sex), vždy však v rámci dialógu. Skúste sa vyhnúť strohému vymenovávaniu príkazov a zákazov („nepi“, „nebuď tam dlho“) alebo uvádzaniu nepravdepodobných extrémnych príkladov.

Materiály sa nachádzajú tu.