Number of articles: 77

5 liekov proti smútku

,,Svätý Tomáš Akvinský ponúka päť liekov proti smútku, ktoré sú až prekvapivo účinné.“ Z konferencie, na ktorej vystúpil Carlo de Marchi, vikár Opus Dei pre stredné a južné Taliansko.

Duchovný život

Montse ako vzor pre mladých ľudí

Pred biskupskou synodou na tému „Mladí, viera a rozlišovanie povolania“ v októbri 2018 bola ctihodná Montse Grases umiestnená na poprednom mieste na webovej stránke synody ako vzor plodného sebadarovania sa Bohu.

Montse Grases

Pracovať svedomito

Pre toho, kto chce byť svätý, nestačí iba pracovať: musí pracovať dobre a usilovne, musí sa vedieť vyrovnávať s neúspechmi a vo svojich každodenných činnostiach sa cvičiť v čnostiach, ako je napr. trpezlivosť a láska. Nový redakčný článok o posväcovaní práce.

Duchovný život

V radostnom očakávaní Krista

Dovoliť Božej láske, aby sa nás dotýkala, dovoliť Kristovi, aby na nás hľadel: nádej pred nami otvára nový svet, pretože sa zakladá na tom, čo v nás chce Boh vykonať.

Ježiš Kristus

Práca na dôvere (7): Neočakávané rozhodnutie

To, ako si rodičia predstavujú budúcnosť svojich detí, býva občas v rozpore s tým, čo by samotné deti chceli. Siedme video zo série „Práca na dôvere“.

Duchovný život

„Ja hľadám tvoju tvár, Pane.“ Viera v osobného Boha

Kresťanská viera je viera s Tvárou, viera, ktorá nám hovorí: Nie si na svete sám... je Niekto, kto chcel, aby si existoval, kto povedal: ŽI!

Duchovný život

Práca na dôvere (6): Každé dieťa je iné

Ako deti rastú, mnohí rodičia sú prekvapení zistením, že ich predstava o nich nie je úplne v súlade s realitou. Video z Kene. Šieste v sérii "Práca na dôvere".

Duchovný život

E-kniha: Žiť s vedomín, že máme poslanie

Žiť s vedomím, že máme poslanie, znamená uvedomovať si, že nás Pán posiela, aby sme odovzdávali jeho Lásku ľuďom okolo seba.

Kresťanský život

Práca na dôvere (5): „Môžem zorganizovať párty?“

Dobrá príležitosť na rozhovor medzi rodičmi a deťmi sa môže naskytnúť, keď dôjde k napätiam ohľadom ich rozhodnutí, ako napríklad pri plánovaní veľkej narodeninovej párty alebo inej oslavy. Piate video zo série „Práca na dôvere“.

Duchovný život

Epub: "Nové horizonty"

Táto e-Kniha nám môže pomôcť objaviť nové poznatky o našom duchovnom živote, keď rozjímame o tom, čo už vieme a čo sme už mnohokrát počuli.

Kresťanský život