Práca na dôvere (5): „Môžem zorganizovať párty?“

Dobrá príležitosť na rozhovor medzi rodičmi a deťmi sa môže naskytnúť, keď dôjde k napätiam ohľadom ich rozhodnutí, ako napríklad pri plánovaní veľkej narodeninovej párty alebo inej oslavy. Piate video zo série „Práca na dôvere“.

„Práca na dôvere“ je séria videí vychádzajúcich z učenia sv. Josemaríu, ktorý vytrvalo zdôrazňoval slobodu a výchovnú úlohu rodičov. Videá ponúkajú rôzne témy na diskusiu medzi manželmi a medzi rodinami navzájom. Každé video je doplnené o výber textov na zamyslenie, otázky na diskusiu a odkazy na ďalší materiál.

Vidieť vyrastať svoje deti je nádherné a náročné zároveň. Nie vždy sme pripravení na ich rozhodnutia, ktoré prichádzajú v etape ich dospievania. Je zrejmé, že dozrievanie je niečo osobné, ale je aj úlohou rodičov byť svojim deťom nablízku, pomáhať im a sprevádzať ich. Adolescencia je často charakterizovaná nedostatkom dialógu medzi deťmi a rodičmi. Ak sa v určitých momentoch použije správny prístup, môžu poslúžiť ako výborná príležitosť na budovanie vzťahu a blízkosti medzi rodičom a dieťaťom. Empatický prístup ponúka návod, ako počúvať svoje deti, učiť sa od nich a lepšie ich pochopiť.

Nižšie je uvedený zoznam otázok, ktoré môžu byť nadstavbou k tomuto videu, ak ho sledujete s priateľmi, v škole alebo vo farnosti:

Otázky na rozhovor:

  • Čo môžem urobiť, aby som lepšie pochopil myslenie svojich detí? Aký model života obdivujú moje deti? A ich priatelia?
  • Mám k deťom postoj otvorenosti? Snažím sa vyjadrovať svoje názory v rámci rozhovorov spôsobom, ktorý zodpovedá ich chápaniu? Som si vedomý skutočnosti, že svojim nedostatkom dôvery ich môžem zraniť? Prijímam a pochválim niekedy ich návrhy? Snažím sa porozumieť motívy, ktoré ich k nim vedú?
  • Aké druhy osláv sú vhodné? Prečo je dôležité oslavovať vstup do dospelosti? Ako sa v súčasnosti oslavuje vo vašej krajine?
  • Akým veku primeraným spôsobom by mohli rodičia zapojiť deti do finančného plánovania výdavkov rodiny a pomôcť im zorientovať sa v rodinnom rozpočte? Ako použiť tému výdavkov na veľkú párty tak, aby sa z toho poučili? Dokážete príťažlivým spôsobom vysvetliť, čo je dôvodom k životu v skromnosti? Čo v prípade, ak rodičia ich priateľov prezentujú opačný prístup?
  • Ako väčšinou riešite materiálne potreby svojich detí (napr. keď si pýtajú na niečo peniaze, keď sa kupuje oblečenie, iné výdavky...)? Ako by ste odpovedali deťom, keď inklinujú k veciam, ktoré vidia u svojich kamarátov, v rodinách s odlišným životným štýlom? Máte rodinné tradície týkajúce sa osláv narodenín, promócie a podobne?

Tipy do praxe:

  • Nájdite spoločnú víziu ohľadom osláv vašich detí, s ktorou sa stotožníte vy aj váš manželský partner, nezabudnite na špeciálne oslavy dôležitých životných míľnikov.
  • Nečakajte, kým príde váš syn alebo dcéra s už konkrétnym návrhom – skúste vopred ponúknuť rôzne zaujímavé návrhy, pri ktorých je rodina a aj priatelia stredobodom stretnutia.
  • Pozorne počúvajte návrhy svojho dieťaťa, aj jeho motívy, prečo chce taký typ oslavy, aj keď viete, že to nebude možné. Nerozoberajte rozdiely medzi tým, ako sa oslavuje teraz a ako sa oslavovalo kedysi – nie je to veľmi presvedčivý argument.
  • Deti sú veľmi pozorné k postojom svojich rodičov v rozhovore. Nezatvárajte dvere a neočakávajte, že deti pochopia vaše dôvody aj bez vysvetľovania.