Number of articles: 5

Práca na dôvere (7): Neočakávané rozhodnutie

To, ako si rodičia predstavujú budúcnosť svojich detí, býva občas v rozpore s tým, čo by samotné deti chceli. Siedme video zo série „Práca na dôvere“.

Duchovný život

Práca na dôvere (6): Každé dieťa je iné

Ako deti rastú, mnohí rodičia sú prekvapení zistením, že ich predstava o nich nie je úplne v súlade s realitou. Video z Kene. Šieste v sérii "Práca na dôvere".

Duchovný život

Práca na dôvere (5): „Môžem zorganizovať párty?“

Dobrá príležitosť na rozhovor medzi rodičmi a deťmi sa môže naskytnúť, keď dôjde k napätiam ohľadom ich rozhodnutí, ako napríklad pri plánovaní veľkej narodeninovej párty alebo inej oslavy. Piate video zo série „Práca na dôvere“.

Duchovný život

Práca na dôvere (4): „Môžem ísť večer von?”

„Môžem ísť večer von?” je jednou z najobávanejších otázok, aké môžu rodičia adolescentov dostať od svojich detí. Ale čím sú deti staršie, tým viac potrebujú priestor na testovanie svojej slobody. Štvrté video zo série. Práca na dôvere je séria videí čerpajúcich z myšlienok sv. Josemaríu, ktorý zdôrazňoval slobodu a dôležitosť rodičov pri výchove detí. Videá načrtávajú témy na rozhovor medzi manželmi a s inými rodinami. Texty na zamyslenie, otázkami na diskusiu a odkazmi na ďalšie materiály.

Duchovný život

Práca na dôvere (3): "Mami, môžem mať mobil?"

V akom veku by mali deti dostať vlastný mobilný telefón? Ako môžu rodičia riadiť používanie tejto technológie deťmi? Toto je tretia epizóda seriálu „Práca na dôvere“. Je to seriál videí, ktorý má pomôcť rodičom pri výchove detí. Videá čerpajú z učenia sv. Josemarie, ktorý bol náruživý zástanca slobody a postavenia rodičov vo výchove detí. Titulky sú k dispozícií v slovenčine.

Duchovný život