Práca na dôvere (2): "Ako hovoriť s deťmi o ľudskej sexualite"

Ako by mali rodičia hovoriť s deťmi o ľudskej sexualite? Druhá časť zo série „Práca na dôvere” o výchove detí k slobode.

„Práca na dôvere” je séria videí zameraných na pomoc rodičom pri výchove detí. Videá čerpajú z myšlienok sv. Josemariu, ktorý zdôrazňoval slobodu a dôležitosť rodičov vo výchove detí.

*******************************

Ako hovoriť s deťmi o ľudskej sexualite. V dnešnej dobe smartfónov a internetu majú deti už odmalička prístup k najrozličnejšiemu obsahu. Zároveň sú viac ovplyvňovaní vrstovníkmi, ktorí boli vychovávaní k úplne iným hodnotám (vrátane postoja k sexualite), než by sme si my ako rodičia priali. Keď sa toto všetko vezme do úvahy, rodičia by mali naučiť svoje deti správne sa rozhodovať. Na to potrebujú odovzdať deťom nielen potrebné vedomosti ale aj schopnosť rozlišovať, čo je pre ich telo a dušu dobré a čo by im, naopak, mohlo uškodiť.

Nedá sa nájsť jediný zaručený spôsob ako komunikovať o tejto téme s deťmi, ktorý by sa dal univerzálne aplikovať. Skôr to chce cit a kreativitu na vybudovanie vzájomnej dôvery a prirodzenej atmosféry, tiež prispôsobiť sa veku daného dieťaťa a tomu, čo dokáže porozumieť. Nevyhnutným základom rozhovorov je dobrý vzťah medzi rodičom a dieťaťom.

Nižšie je zoznam otázok na diskusiu s vašimi priateľmi, v škole alebo vo farnosti, ktoré vám môžu pomôcť hlbšie sa zamyslieť nad týmto videom.

Materiáli sa nachádzajú tu.