146 Článoks

Život Panny Márie (XVI): Kristus v hrobe

Scéna Piety nám opäť ukazuje Krista v náručí Panny Márie. Matka prijíma Syna, ktorý bol zavrhnutý ľuďmi. Šestnásty diel o živote Panny Márie.

Panna Mária

Ostatní sú naši (I)

Priateľstvo a láskavosť sú úrodnou pôdou na podporu bratského napomenutia. Boh prostredníctvom našich vzťahov s ľuďmi okolo nás koná tak, aby z nás dostal to najlepšie.

Duchovný život

​Život Panny Márie (XV): Pri Ježišovom kríži

„Pri Ježišovom kríži stála jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna.“ Takto popisuje evanjelium udalosť, o ktorej uvažujeme v nasledujúcom texte o živote Panny Márie.

Panna Mária

Život Panny Márie (XX): Kráľovná a Pani vesmíru

Sériu textov o živote Panny Márie zakončujeme jej korunovaním za Kráľovnú vesmíru. „Sprievod posluhujúcich anjelov jej prejavuje úctu... a patriarchovia, a proroci, a apoštoli... a mučeníci, a vyznávači, a panny, a všetci svätí... a všetci hriešnici, a ty a ja.“

Panna Mária

Život Panny Márie (XIX): Usnutie a Nanebovzatie Panny Márie

Ako pripomína pápež, nebo má jedno srdce: srdce Panny Márie, ktorá bola navždy vzatá k svojmu Synovi s telom a dušou.

Panna Mária

Práca a odpočinok

Božie volanie k práci sa vzťahuje aj na odpočinok. „Striedanie práce a odpočinku, vpísané do ľudskej prirodzenosti, chce sám Boh, ako to vidno v stati o stvorení v Knihe Genezis.“

Duchovný život

Úloha citov v osobnej formácii

Niektorí ľudia majú tendenciu považovať formáciu za vedomosti, no také poňatie nestačí. Dospieť k celistvosti osoby si vyžaduje vnímať formáciu ako bytie. Ide o oveľa vyšší cieľ. Je nutné ponoriť sa do tajomstva Krista, aby sme spoznali jeho šírku a hĺbku, a tým umožnili, aby nás milosť postupne premieňala, aby nás s ním stotožňovala.

Duchovný život

Dôstojnosť rodiny

Domov má byť prvou a hlavnou školou, kde si deti osvoja ľudské a kresťanské čnosti.

Duchovný život

Život Panny Márie (XVII): Vzkriesenie a Nanebovstúpenie Pána

Evanjeliá neuvádzajú Pannu Máriu v skupine žien, ktoré išli v nedeľu umyť Pánovo telo. Jej neprítomnosť je začiatkom nádeje Kristovho víťazstva.

Panna Mária

Zvrchovane nadprirodzený dôvod

Zhrnutie zákona do vety „milovať Boha nadovšetko a svojho blížneho ako seba samého“ nie je len také hocijaké nariadenie. Láska sa nedá vynútiť. Boh nás však pozýva, aby sme sa po tom, ako On človekovi vyjadril svoju nekonečnú lásku a starostlivosť, s ním na nej podieľali.

Duchovný život