​Ulf a Birgitta: svedectvo o viere v Štokholme

Ulf a Birgitta Ekmanovci pred piatimi rokmi prijali katolícku vieru. V apríli 2018 prišli do Štokholmu na stretnutie s Mons. Fernandom Ocárizom, ktorý bol na pastoračnej návšteve Švédska.

S manželkou Birgittou sme mali veľkú radosť, že sme sa mohli stretnúť s prelátom Opus Dei pri jeho poslednej návšteve Švédska.

Ako protestantský pastor som sa mnoho rokov snažil šíriť evanjelium v celej krajine. V roku 2014 sme boli s manželkou Birgittou prijatí do katolíckej cirkvi. Bola to radikálna zmena v našom živote a tiež veľká radosť a uspokojenie.

Aj pred konvertovaním na katolícku vieru bolo našou hlavnou úlohou vyučovať laikov v odovzdávaní viery. V tejto práci pokračujeme aj ako katolíci.

Preto som sa Mons. Ocáriza na stretnutí spýtal: „Ako môžeme konkretizovať naše poslanie kresťanov – laikov, aby sme boli živými svedkami v našej dobe? V sekularizovanej krajine, ktorá je voči náboženstvu ľahostajná, badáme u mnohých ľudí vzrastajúci záujem o kresťanskú vieru a o katolícku cirkev. Ako môžeme využiť túto pozitívnu situáciu vo Švédsku a účinne svedčiť o Bohu v našej každodennej práci?“

Ulf na stretnutí s Monsignorom Ferdinandom Ocárizom.

„Buď príkladom!“

Prelát pozorne počúval moju otázku a následne odpovedal: „Buď príkladom! Byť príkladom tam, kde pracujeme a žijeme, je účinnejšie ako tisíc slov. Ľudia vidia, ako žijeme. Uvedomia si, že sme kresťania a porovnávajú naše zásady s našimi činmi a postojmi. Ak je tento dojem pozitívny, otvoria nám svoje srdcia.“

Mons. Fernando Ocáriz zdôraznil, že „žiť svoje povolanie v každodennom živote, snažiť sa – s Božou pomocou – byť príkladom a všímať si potreby druhých..., to sú príležitosti, ktoré môžu obmäkčiť ich srdce a dosiahnuť, aby Kristus mohol pôsobiť v ich duši.“