Práca na dôvere (6): Každé dieťa je iné

Ako deti rastú, mnohí rodičia sú prekvapení zistením, že ich predstava o nich nie je úplne v súlade s realitou. Video z Kene. Šieste v sérii "Práca na dôvere".

Je bežné, keď rodičia zvažujú budúcnosť detí, predstavujúc si, akí budú a ako budú napredovať. Ako deti rastú, mnohí rodičia ostanú však prekvapení zistením, že každé dieťa je iné a že ich predstavy sa úplne nezhodujú s realitou. Čím skôr si rodičia uvedomia, že oni sú tí, ktorí sa musia prispôsobiť a reagovať skôr než diktovať, tým menej hlavybolenia budú mať pri výchove svojich detí.

V tomto zmysle je lepšie pristupovať k rodičovstvu s otvorenou mysľou: rovnako ako rodičia potrebujú občas usmerňovať, mali by byť tiež pripravení učiť sa od každého dieťaťa. Niekedy najjednoduchšia voľba v danej situácii nie je nevyhnutne pre dieťa aj tá najlepšia. Dôležitým aspektom vzdelávania je teda schopnosť reagovať na osobné potreby každého dieťaťa, pretože špecifické potreby každého z nich sa líšia.

Nižšie sú uvedené niektoré otázky, ktoré vám môžu pomôcť využiť toto video pri prezeraní s priateľmi, v škole alebo vo farnosti:

Otázky na rozhovor:

  • Čo vytvára predstavu rodičov o svojich deťoch?
  • Rozprávate sa so svojím manželom/manželkou o výchove svojich detí? Aké sú kritické fázy výchovy dieťaťa, keď sa rodič musí naučiť počúvať?
  • Podporuje vzdelávací systém v krajine rast každého dieťaťa ako jednotlivca? Ak nie, čo možno urobiť, aby sa to zlepšilo? Aké kroky môžu rodičia podniknúť, aby to podporili?
  • Myslíte si, že stojí za to poznať typ osobnosti každého z detí, aby ste ich povzbudili k rozvoju ich potenciálu? Ako môžu rodičia pomôcť svojim deťom rásť v sebapoznaní a uznaní?
  • Čo vám umožňuje poznať rovnováhu medzi vašimi požiadavkami na dieťa a možnosťou voľného výberu toho, čo chcú?
  • Čo môže rodičom pomôcť stať sa blízkymi priateľmi a vzormi pre ich detí?

Niektoré navrhované praktické kroky

  • Dokážete popísať osobnosť, talenty, možnosti, charakterové nedostatky každého z vašich detí?
  • Aké sú vaše sny o každom dieťati? Sú v súlade s tým, ako ich vníma váš manželský partner? Čo každý z vašich detí potrebuje na optimálny rast? Čo môžete urobiť pre každé dieťa v rámci dostupných zdrojov (čas, peniaze, skúsenosti atď.)?
  • Ako pár, venujeme určitý čas, aby sme uvažovali o tom, aké je každé dieťa a o tom, ako ho viesť? Venujem čas, aby som bol/a spolu s rodinou a snažím sa s každým dieťaťom tráviť čas?
  • Ako vyzerá váš program rozvoja rodiny a manželov, ktorý vás vtiahne do toho, ako sa naučiť byť lepšími rodičmi a individualizovať vzdelanie každého dieťaťa?