Práca na dôvere (3): "Mami, môžem mať mobil?"

V akom veku by mali deti dostať vlastný mobilný telefón? Ako môžu rodičia riadiť používanie tejto technológie deťmi? Toto je tretia epizóda seriálu „Práca na dôvere“. Je to seriál videí, ktorý má pomôcť rodičom pri výchove detí. Videá čerpajú z učenia sv. Josemarie, ktorý bol náruživý zástanca slobody a postavenia rodičov vo výchove detí. Titulky sú k dispozícií v slovenčine.

Videá v tomto seriáli naznačujú témy pre rozhovor medzi manželmi a inými rodinami. Každá z nich je doplnená o výber textov na reflexiu, otázky na diskusiu a odkazy na ďalšie materiály.

Podľa známeho novinára: "Existujú len dva trvalé odkazy, ktoré môžeme odovzdať našim deťom. Jedným z nich sú korene, a to druhé krídla. "[1]" Krídla "predstavujú dôveru, hodnotu, ktorá je nevyhnutná vo výchove, pretože je základom akéhokoľvek vzťahu medzi ľuďmi.

Dôvera je krehká cnosť: je ťažké ju vybudovať a ľahko stratiť. Preto musí byť vždy vzájomná.

Prostredníctvom internetu majú deti a dospievajúci prístup k všetkým informáciám, čo im umožňuje pochopiť realitu, od ktorej by ich rodičia radi uchránili alebo aspoň oddialili ich vlastné skúsenosti s ňou. Dnes je stále väčšia potreba vychovávať svoje deti v slobode bez toho, aby sme sa vyhýbali určitým témam, ale naopak podporili reflexiu.

Nižšie uvedené otázky vám pomôžu načerpať viac pri prezeraní videa s priateľmi, v škole alebo vo vašej farnosti.

Otázky na rozhovor:

  • Ako môžem vytvoriť atmosféru dôvery v rodine, ktorá je v súlade s určitými no nie prehnanými pravidlami? Ako odôvodním svojim deťom požiadavku, aby sa správali určitým spôsobom, alebo aké im dám dôvody, keď ich od niečoho odhováram?
  • Ako reagujem, keď moje deti urobia chyby? Vedia, že sa môžu na mňa obrátiť, aj keď urobili niečo zlé? Pomôžem im rozmýšľať o dôsledkoch ich činov a zamyslieť sa nad tým, čo mohli urobiť, aby nezišli na zlé chodníčky? Stojím pri nich a dodávam im nádej, keď sa ocitnú tvárou v tvár ťažkostiam?
  • Som prítomná v životoch mojich detí a viem, ako im uľahčiť hovoriť nenútene o svojom živote? Čakám kým moje deti začnú samé rozprávať o sebe, alebo som vždy prvá, kto sa pýta, čo by mohlo vyvolať dojem, že chcem ovládať každý ich krok?

Niektoré navrhované akčné kroky:

  • Vyhraďte si čas na vypočutie si svojich detí a zaujímajte sa o vecí z každodenného života, ktoré sú pre nich dôležité: futbalový zápas, písomka, spor medzi priateľmi ... Niekedy cez navonok triviálne záležitosti nájdeme kľúč k tým dôležitým.
  • Sloboda je odlišná od zhovievavosti: na to, aby sme niekoho učili slobodne sa rozhodovať, je dôležité zistiť pozitívne a negatívne dôsledky nášho konania.
  • Urobte prvý krok: zíďte na ich úroveň, porozprávajte sa so svojimi deťmi o veciach vo vašom živote, vrátane problémov alebo ťažkostí, ktorým môžu porozumieť a na ktoré vám môžu dokonca dať radu. Týmto spôsobom pochopia, že dvere sú otvorené pre to, aby robili to isté.
  • Mať záujem o vaše deti neznamená, že ich ešte viac kontrolujeme. Neustále potvrdzovanie pravdivosti toho, čo nám povedali, alebo analyzovanie všetkého, čo robia, vytvára prostredie nedôvery. Radiť bez odsudzovania: niekedy sa človek musí dopustiť chyby, aby zistil, čoho by sa mal vyhnúť.

Materiáli sa nachádzajú tu.