Prelāta vēstījums (2024. gada 22. janvāris)

Opus Dei prelāts aicina mūs vairāk lūgties par mieru pasaulē, Baznīcā un Opus Dei.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Dažos iepriekšējos vēstījumos esmu norādījis uz nepieciešamību lūgties par dažiem nodomiem: par mieru pasaulē – īpaši Svētajā Zemē, Ukrainā un Krievijā; par Baznīcu – īpaši šajās dienās lūdzamies par kristiešu vienotību; par Opus Dei – par Statūtu pielāgošanas darbiem un gaidāmajām darba nedēļām. Lai gan es zinu, ka jums šie nodomi ir ļoti tuvi, jo mēs visi tos dziļi izjūtam kā savus, šajā gada pirmajā vēstījumā es vēlētos jūs mudināt vairāk lūgties par tiem.

“Lūgšana ir mūsu spēks: mums nekad nav bijis citu ieroču” (Sv.Hosemarija, 17.06.73. Vēstule, nr. 35). Visas mūsu dzīves dimensijas var kļūt par pastāvīgu dialogu ar Dievu. Tāpēc jebkurā brīdī mēs varam pacelt savus lūgumus uz Debesīm. Šī realitāte mūs piepilda ar cerību, jo mēs zinām, ka, neraugoties uz grūtībām pasaulē un mūsu personīgajiem ierobežojumiem, mūsu Kungs mūs vienmēr uzklausa. Tikai Viņš var mums sniegt dziļu prieku tiklab neveiksmēs, kā arī priecīgos brīžos, ko piedzīvojam no dienas dienā.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2024. gada 22. janvārī.