Prelāts dalās idejās un ierosinājumos, kā rīkoties koronavīrusa izraisītajā ārkārtas situācijā

Papildus dažādiem praktiskiem ieteikumiem monsinjors Fernando Okariss mudina cilvēkus nodzīvot šo periodu, padarot par savējo visu to, kas skar citus, jo “kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz” (1 Kor 12, 26).

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Ņemot vērā grūtības, kuras lielākā vai mazākā mērā šobrīd var rasties COVID-19 izraisītās pandēmijas izplatīšanās dēļ, atjaunosim paļāvību uz Kungu un stāsimies pretī šīm situācijām “ar ticības spēku, cerības pārliecību un mīlestības degsmi” (pāvests Francisks, 2020. g. 8. martā). Situācija dažādos pasaules reģionos ir atšķirīga, taču Svēto sadraudzība liek mums padarīt par savējo visu to, kas ietekmē citus, jo “kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz” (1 Kor 12, 26). Jebkuras ārkārtas situācijas gadījumā vienosimies lūgšanā ar tiem, kas piedzīvo kritiskus brīžus, piemēram, tagad – ar cilvēkiem, kas ir smagi slimi koronavīrusa izraisītās infekcijas dēļ, ar tautām, kuras ir spiestas migrēt, lai izdzīvotu – pašreizējās bēgļu straumes no Sīrijas –, ar ģimenēm, kuras skārusi traģēdija, utt.

COVID-19 dēļ daudzviet cilvēki nonākuši ārkārtas situācijā, kas maina normālo dzīves ritmu un ietekmē vispārējo noskaņojumu. Der atcerēties, ka Kungs dod mums savu žēlastību, lai mēs varētu kļūt svēti arī šajos nenoteiktības apstākļos. Palīdzēsim viens otram stāties pretī šīm situācijām, dzīvojot šodienai, apzinoties, ka tad, kad esam spiesti samazināt savu ārējo darbību, mums tiek dota iespēja augt iekšēji .

Lai ierobežotu pandēmijas izplatīšanos, katras valsts civilās iestādes ievieš dažādus profilakses un kontroles pasākumus. Saskaroties ar neērtībām vai grūtībām, ko tie var izraisīt, ir lietderīgi ņemt vērā to, ko ieteica svētais Hosemarija: “Mīli un ievēro godīgas līdzāspastāvēšanas normas un nešaubies, ka uzticīga pakļaušanās pienākumam arī būs instruments, ar kura starpniecību citi atklās kristietības godīgumu, kas ir dievišķās mīlestības auglis, un sastaps Dievu” ( Vaga, 322. pants). Ņemot vērā ticīgo un visas sabiedrības labumu, arī Baznīcas iestādes dod vai var dot norādes par sakramentu svinēšanu un pastorālo aprūpi, ko mēs pieņemsim ar pateicību un uzticību mūsu mātei Baznīcai. Arī šajā ziņā ieteicams būt ļoti piesardzīgiem un vajadzības gadījumā pārtraukt plānotās kristīgi izglītojošās aktivitātes, neuzņemoties lieku risku.

Īpaši piedomāsim par radošiem veidiem, kā uzturēt dzīvu apustulisko misiju, kalpojot citiem arī tad, kad civilās un Baznīcas varas iestāžu piesardzība un norādījumi tikšanos un pulcēšanos padara neiespējamu. Pats svarīgākais ir mēģināt nodrošināt, lai katrs Opus Dei loceklis, kā arī jūsu draugi un piederīgie, justu pavadību, piemēram, uzturot biežākus telefona sakarus ar viņiem, kā arī ar citiem radiniekiem un draugiem, kurus mēs, iespējams, sen neesam redzējuši. Izmantojiet visas tehnoloģiju piedāvātās iespējas, lai veiktu kristīgi izglītojošās aktivitātes (kursi, lekcijas, meditācijas, tērzēšanas utt.). Dalieties ar izglītojošajiem materiāliem, kas atrodami internetā (šobrīd tiek strādāts pie īpaša satura materiāliem vietnē www.opusdei.org) un citiem garīgajai dzīvei noderīgiem materiāliem (teksti, audio, video). Mudiniet citus apcerēt gavēņa laika darba dienu Svētās Mises lasījumus un lūgšanas (Pāvesta ikdienas Svētā Mise tiek straumēta vietnē www.vaticannews.va). Dalieties pieredzē par to, kā šādos apstākļos veicināt apustulisko darbu, utt. Šie ir ārkārtēji apstākļi, kuru dēļ jo vairāk ir nepieciešams citam citu atbalstīt, dalīties mīlestībā, tādējādi mēģinot nodrošināt, lai neviens nejustos vientuļš.

Ciktāl apstākļi to atļauj un ievērojot civilās varas norādījumus, kristīgā mīlestība varētu izpausties, īstenojot radošas iniciatīvas, lai palīdzētu citiem (kaimiņiem, darba kolēģiem utt.). Īpašu uzmanību ir pelnījuši visneaizsargātākie cilvēki, piemēram, vecāka gadagājuma ļaudis un slimnieki. Saprātīgi un ar piesardzību ieteicams iesaistīties viņu garīgajā un fiziskajā aprūpē.

Vietās, kur ir stingrāki sevis norobežošanas noteikumi, atbalstīsim pozitīvas gaisotnes uzturēšanu, tiklab Opus Dei asociēto locekļu, supernumerāriju un draugu mājās, kā arī Darba centros. Atklāsim tās draudzības un brālības nostiprināšanas iespējas, ko piedāvā šī brīža apstākļi! Lūk, dažas attieksmes un aktivitātes, kas šajā ziņā var palīdzēt: labā garastāvoklī stāties pretī nepatikšanām un neparedzētiem notikumiem; nevienu nevainot; apdomāt lasīšanas un videomateriālu skatīšanās plānu; piedāvāt spēles un izklaides iespējas, lai bērni vai brāļi un māsas varētu patīkami pavadīt laiku; ķerties pie darbiem, kas gaidīja mierīgāku brīdi; veikt fiziskas aktivitātes mājas apstākļos, utt.

Būsim īpaši pateicīgi visiem veselības aprūpes speciālistiem, kuri ar milzīgi upurgatavību šajā laikā veic savus pienākumus. Attieksimies pret viņiem ar īpaši uzmanību un centīsimies viņus atbalstīt un iedrošināt viņu darbā!

Un īpaši lūgsimies, lai šis laiks varētu kļūt mums par iespēju vairāk pietuvoties mūsu Kungam, esot par miera un prieka sējējiem mūsu tuvākajiem.

Ar manu vissirsnīgāko svētību

Jūsu Tēvs

Romā, 2020. gada. gada 14. martā