Prelāta vēstījums (2019. gada 9. janvāris)

Monsinjors Fernando Okariss aicina izmantot jaunā gada sākumu, lai no jauna vairāk ieklausītos Dievā, kas mūs uzrunā ikdienas apstākļos.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Jauna gada sākums ir jauna iespēja (“jauns gads, jauna cīņa”, mēdza teikt svētais Hosemarija), lai ar jaunu degsmi atjaunotu mūsu vēlēšanos dzirdēt Dievu, kas mūs uzrunā ikdienas apstākļos, lai attīrītu to, kas aizēno mūsu skatienu un apgrūtina redzēt Jēzu. Centīsimies staigāt in novitate sensus (Rom 12, 2), atjaunodamies savā garā, ar mierīgu un priecīgu cīņu, lai Jēzu Kristu iepazītu labāk un mīlētu vairāk. Centīsimies arī pieņemt arvien jaunas dzīves dāvanu - Viņa dzīvi mūsos.

Mēs nepaļaujamies tikai uz mūsu pašu spēkiem, bet galvenokārt uz Dieva žēlastību un uz citu cilvēku palīdzību. Visa Baznīca virs zemes un Debesīs, kas ir patiesā svēto sadraudzība, atbalsta mūs šajā atjaunotajā un cerības pilnajā nodomā: turpināt mūsu ceļu. Mēs arī atbalstām citus cilvēkus ar mūsu lūgšanām un upuriem, pildot mūsu sirdis ar viņu sejām un vārdiem. Šogad mēs īpašā veidā vēršamies pēc aizbildniecības pie topošās svētīgās Gvadalupes Ortisas de Landasuri.

Nobeigumā es pievienojos svētā Hosemarijas 1958. gada beigās izteiktam vēlējumam: “Es vēlētos, lai jaunajā gadā Jūs būtu ļoti laimīgi un ļoti uzticīgi".

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2019. gada 9. janvārī