Svētā Krusta priesteru apvienība

Diecēzes priesteri var iestāties Svētā Krusta priesteru apvienībā, kas pēc savas būtības ir vienota ar prelatūru Opus Dei.

Svētā Krusta priesteru apvienībā ietilpst prelatūras priesteri un citi diecēzes priesteri vai diakoni.

Svētā Krusta priesteru apvienība ir garīdznieku asociācija, kas pēc savas būtības ir vienota ar prelatūru Opus Dei, un šobrīd tajā ir 4 000 locekļu. Tās sastāvā ietilpst prelatūras priesteri un citi diecēzes priesteri un diakoni. Svētā Krusta priesteru apvienības prezidents ir Opus Dei prelāts.

Diecēzes garīdznieki, kas pievienojas apvienībai, tajā meklē garīgu atbalstu savā ceļā uz svētumu, veicot sava kalpojuma pienākumus saskaņā ar Opus Dei garīgumu. Viņu iesaistīšanās Svētā Krusta priesteru apvienībā automātiski nenozīmē iestāšanos Opus Dei prezbitērijā: šie priesteri aizvien paliek saistīti ar savu diecēzi un atrodas vienīgi sava bīskapa pakļautībā, tostarp visā, kas saistīts ar viņu pastorālo kalpojumu, un vienīgi savam bīskapam viņi sniedz atskaiti par šo kalpojumu.

Dažādos dokumentos, piemēram, dažādos Vatikāna II koncila dokumentos un Kanonisko tiesību kodeksā Baznīcas autoritātes iesaka šāda veida garīdznieku asociācijas.

Lai priesteris tiktu uzņemts Svētā Krusta priesteru apvienībā, viņam ir jābūt pārliecībai par to, ka viņš ir saņēmis no Dieva aicinājumu meklēt svētumu saskaņā ar Opus Dei garīgumu.

Šis solis pieprasa dažus nosacījumus: mīlestību pret savu diecēzi un vienotību ar savas diecēzes garīdzniecības locekļiem, paklausību savam bīskapam un cieņu pret viņu, dievbijību, garīgo izglītošanos, dedzīgu vēlēšanos glābt dvēseles un upurgatavības garu, rūpes par to, lai sekmētu aicinājumu rašanos un centību pēc iespējas labāk veikt sava kalpojuma pienākumus.

Svētā Krusta priesteru apvienības sniegtā garīgā atbalsta mērķis ir mudināt dalībniekus meklēt svētumu savu priestera pienākumu izpildē, kā arī veicināt katra garīdznieka vienotību ar savu bīskapu un brālību priesteru vidū.

Formācijas līdzekļi, kurus saņem Svētā Krusta priesteru apvienības diecēzes priesteri, ir tie paši, ko saņem prelatūras locekļi laji, - Baznīcas mācības un askēzes nodarbības, ikmēneša rekolekcijas u.c. Katrs dalībnieks arī apņemas personiski izmantot tos kopīgos formācijas līdzekļus, ko priesteriem nosaka Baznīcas tiesības, un tos, ko iesaka konkrētās vietas bīskaps.

Garīgās aktivitātes un formācija, ko piedāvā Svētā Krusta priesteru apvienība, neiejaucas tajos kalpojumos, ko uztic bīskaps saviem priesteriem.