Opus Dei prelāta video vēstījums Lieldienās

Monsinjors Fernando Okariss sūta Lieldienu apsveikumu un mudina mūs lūgt, lai mūsu Kungs atjauno mūsu ticību, kas izpaužas caur tuvākmīlestību: “Kristus dzīvo, tas ir liels iedrošinājums, stipra pārliecība, ko mums dod ticība. Un Kristus vēlas dzīvot un patiesi dzīvo mūsos”.