Noteikumi par nepilngadīgo aizsardzību

Prelatūra “Opus Dei” izstrādājusi un publicējusi noteikumus, kā rīkoties ar sūdzībām par nepilngadīgo seksuālo izmantošanu Latvijā.

Prelatūra “Opus Dei” izstrādājusi un publicējusi noteikumus, kā rīkoties ar sūdzībām par nepilngadīgo seksuālo izmantošanu Latvijā.

Opus Dei Prelāts ir sniedzis vadlīnijas nepilngadīgo un citu neaizsargātu personu aizsardzībai visai Prelatūrai (sk. šeit "Direktīvas nepilngadīgo aizsardzībai"). Tā ir pāvesta Franciska 2019. gada izsludināto noteikumu adaptācija Opus Dei pastorālajai realitātei. Šajā dokumentā ir ietverti vispārējie principi, preventīvie pasākumi, rīcības protokoli un vispārīgas pamatnostādnes par sūdzību izskatīšanu par bērnu un neaizsargātu personu ļaunprātīgu izmantošanu.

Savukārt, saskaņā ar Ticības mācības Kongregācijas vadlīnijām, Opus Dei Prelatūra Baltijas valstīs ir izstrādājusi un publicējusi noteikumus par sūdzību izskatīšanu attiecībā uz bērnu ļaunprātīgu izmantošanu, kurā tiek apsūdzēts prelatūras “Opus Dei” piederīgs Latvijā.

Veicamās darbībās, kad tiek saņemtas ziņas par bērnu ļaunprātīgu izmantošanu

Prelatūras “Opus Dei” Reģionālais vikārs Baltijas valstīs apstiprināja noteikumus, kas definē sūdzību par seksuālo vardarbību pret nepilngadīgiem izskatīšanas procedūru Latvijā, un ir iecēlis Latvijas Koordinatoru nepilngadīgo tiesību aizsardzībai. Noteikumi ir apskatāmi šeit "Izmeklēšanas reglaments":

Prelatūras “Opus Dei” koordinators nepilngadīgo aizsardzībai Latvijā ir priesteris Hosē Antonio Korrals (Jose Antonio Corral). Paziņojumu par iespējamiem bērnu izmantošanas gadījumiem var sniegt nepilngadīgo aizsardzības Koordinatoram šādā e-pasta adresē: koordinators@opusdei.lv

Turpmāk aprakstīts izmeklēšanas procedūras kopsavilkums gadījumos, kad ir aizdomas par seksuālu vardarbību pret nepilngadīgajiem:

Pēc sūdzības saņemšanas nepilngadīgo tiesību aizsardzības Koordinators sazināsies ar iesniedzēju, uzsāks lietas izskatīšanu un iepazīstinās ar to ar prelatūras “Opus Dei” Reģionālo vikāru Baltijas valstīs. Reģionālais vikārs pēc saņemtās informācijas izvērtēšanas pieņems atbilstošu lēmumu par kanoniskā procesa uzsākšanu. Reģionālā vikāra lēmums par kanoniskā procesa uzsākšanu tiks pieņemts pēc apspriešanās ar konsultatīvo komiteju.

Lai uzsāktu civilprocesu vai kriminālprocesu pret aizdomās turēto personu, cietušais vai viņa pārstāvji var iesniegt attiecīgu ziņojumu Tieslietu ministrijā vai policijā.

Protocol for Dealing with Institutional Complaints to the Prelature

In order to promote healing processes in the case of serious and reasonable complaints of an institutional nature, the Prelature has a protocol of action which currently provides for the following:

  1. Complaints will be heard in the country to which the facts refer.
  2. Where it has been deemed appropriate, the regional vicar has set up an office of healing and resolution competent for these circumstances.
  3. The complaint should be directed to the offices of the regional vicar of the respective country by contacting the coordinator via the following email address: klausamies.lv@opusdei.org