Number of articles: 120

Jauns prelatūras reģions - Centrāleiropas ziemeļi

Čehija, Slovākija, Polija, Lietuva, Latvija, Igaunija un Somija ir septiņas valstis, kuras Opus Dei prelāts bīskaps Fernando Okariss ir apvienojis vienā reģionā.

Opus Dei ziņas

Prelāta vēstījums (2023. gada 17. aprīlis)

Opus Dei prelāts pateicas par visu to cilvēku lūgšanām un darbu, kuri ir sekmējuši ārkārtas Vispārējā kongresa norisi, kas tikko noslēdzies. Tas tika sasaukts, lai pielāgotu prelatūras statūtus motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Opus Dei Prelāts

"Miera un prieka sējēji": tā Opus Dei harismu raksturoja svētais Hosemarija

Šajā īsajā video mēs apkopojam dažas Opus Dei harismas iezīmes, ko skaidroja svētais Hosemarija: darīt visu ar mīlestību, būt saprotošiem pret visiem, lūgties par Baznīcu un Pāvestu, dalīties vienā aicinājumā, būt ģimenei, atdarināt Jēzu Kristu, būt Vissvētās Trīsvienības templim uz ielas, svētdarīt darbu.

Opus Dei ziņas

Prelāta vēstījums (2023. gada 30. marts)

Opus Dei prelāts pateicas par lūgšanām par nākamā ārkārtas Vispārējā kongresa sagatavošanu un informē par dažiem tā organizācijas aspektiem.

Ziņas

Monsinjora Okarisa Ziemassvētku apsveikums

Opus Dei prelāts aicina savus bērnus šajos Ziemassvētkos tiekties pēc miera, sākot ar sevi un saviem vistuvākajiem.

Opus Dei Prelāts

“Svētums pasaules ģimenēs”: astoņu svētu pāru dzīves

Dikastērija laju, ģimenes un dzīvības jautājumos 2022. gada maijā publicējusi grāmatu, lai darītu zināmu laulības un ģimenes aicinājumu kā ceļu uz svētumu. “Svētums pasaules ģimenēs” atspoguļo astoņu svētu pāru dzīves.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2022. gada 6. oktobris)

Opus Dei prelāts paziņo, ka viņš sasauks ārkārtas Vispārējo kongresu 2023. gada pirmajā pusē, lai saskaņotu Darba statūtus ar Motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 10. septembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs padarīt tabernākulu par mūsu dzīves centru.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstule par Motu proprio “Ad charisma tuendum” (2022. gada 22. jūlijs)

Opus Dei prelāts monsinjors Fernando Okariss (Fernando Ocáriz) raksta par pāvesta Franciska Motu proprio “Ad charisma tuendum” (“Harismas aizsargāšanai").

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 23. marts)

Opus Dei prelāts paziņo, ka 25. martā viņš publicēs vēstuli par uzticību, kā arī aicina pievienoties Krievijas un Ukrainas konsekrācijai Marijas Bezvainīgajai Sirdij, ko Pāvests veiks šajā dienā.

Opus Dei Prelāts