Number of articles: 110

Prelāta vēstījums (2022. gada 24. maijs)

Opus Dei prelāts aicina mūs izjust pasaules priekus un ciešanas kā kaut ko savu, šajā maija mēnesī īpaši vēršoties pie Jaunavas Marijas.

Ziņas

Lielā nedēļa ar Pāvestu Francisku

Pāvests Lieldienu vigīlijas homīlija: kopā ar Jēzu neviena nakts nav bezgalīga.

Pāvesta ziņas

Prelāta vēstījums (2022. gada 26. februāris): vienoti lūgšanā un gavēnī par mieru

Opus Dei prelāts aicina mūs atbalstīt pāvesta Franciska aicinājumu lūgties un gavēt par mieru.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2022. gada 14. februāris)

Opus Dei prelāts aicina mūs lūgties ar jaunu spēku par apustuliskā darba pieaugumu un teritoriālās reorganizācijas projektu, kā arī pateikties par jubilejām, ko atzīmējam 14. februārī.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2022. gada 18. janvāris)

No 18. līdz 25. janvārim visa Baznīca lūdzas par kristiešu vienotību. Savā vēstījumā Opus Dei prelāts aicina lūgties par šo nodomu.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2021. gada 15. decembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs šajos Ziemassvētkos nest Jēzus piedzimšanas prieku cilvēkiem, kuriem tas visvairāk nepieciešams, un tiem, kas ir mums apkārt.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2021. gada 20. septembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs atjaunot vienotību ar mūsu Kungu caur Krustu.

Ziņas

Rudens nodarbības meitenēm un vecākiem

Vai ir iespējams iet cauri bērnu pusaudžu posmam bez problēmām? Kā labāk sagatavoties pusaudžu trakajiem gadiem? Vai ir jēga runāt par šīm tēmām, kad bērnam ir tikai 8 gadi? Biedrība KIB piedāvā šo projektu, lai strādātu kopā ar meitenēm un viņu vecākiem pie meiteņu rakstura un pašcieņas veidošanas.

Sociālās iniciatīvas

Prelāta vēstījums (2021. gada augusts)

Opus Dei prelāts aicina mūs pavadīt viņu lūgšanā viņa ordinācijas priesterībā piecdesmitajā gadadienā.

Ziņas

Monsinjora Fernando Okarisa, Opus Dei prelāts, priesterības 50. gadadiena

Pirms 50 gadiem, 1971. gada 15. augustā, Vissvētākās Jaunavas Marijas Debesīs uzņemšanas svētkos, monsinjors Fernando Okariss tika iesvētīts par priesteri. Šajā video par godu šai jubilejai pieminam dažus brīžus no viņa pēdējo gadu pastorālās darbības Opus Dei prelāta amatā, kā arī dažus viņa vārdus par sakramentiem, īpaši par priesterību un Svētās Mises centrālo lomu. Mēs pievienojamies viņa pateicībai un lūgšanai par visiem priesteriem.

Ziņas