Opus Dei locekļi

No 93 000 Opus Dei locekļu, 98 % ir laji, gan vīrieši, gan sievietes, lielākoties precēti cilvēki. Atlikušie 2 % ir priesteri.

Lielākā daļa Opus Dei locekļu meklē Dievu laulībā.

Laji un priesteri Opus Dei veido prelāts, prezbitērijs (jeb sava garīdzniecība) un laji, vīrieši un sievietes. Opus Dei nepastāv dažādas locekļu kategorijas, bet gan viens un identisks aicinājuma fenomens – visi prelatūras ticīgie ir un jūtas vienlīdzīgi Dieva Tautās daļas locekļi. Gluži vienkārši to pašu kristīgo aicinājumu ir iespējams izdzīvot dažādos veidos, atkarībā no katra cilvēka personīgajiem apstākļiem – vai viņš ir neprecējies vai ģimenes cilvēks, ar labu vai sliktu veselību, u.t.t.

Lielākā daļa Opus Dei locekļu ir supernumerāriji: lielākoties tie ir precēti vīrieši un sievietes, kuru kristīgā dzīve galvenokārt izpaužas kā ģimenes pienākumu svētdarīšana. Šie cilvēki šodien veido apmēram 70 % no visiem Opus Dei locekļiem.

Citi prelatūras locekļi ir vīrieši un sievietes, kas apņemas dzīvot celibātā apustulisku mērķu dēļ. Asociēti dzīvo kopā ar savu ģimeni vai citur – vietā, kas tiem ir visērtākā profesionālo pienākumu pildīšanai.

Numerāriji parasti dzīvo Opus Dei centros, jo šie apstākļi viņiem ļauj aizvien pilnībā būt citu prelatūras locekļu rīcībā, veicot apustulisku darbu un sniedzot formāciju. Palīgnumerārijas parasti nododas mājas darbiem prelatūras centru telpās; tā ir viņu profesionālā nodarbošanās.

Prelatūras garīdznieki nāk no Opus Dei laju vidus: tie ir numerāriji vai asociēti, kas brīvi izvēlas kļūt par priesteriem un kurus, kad tie kādus gadus pavadījuši prelatūrā un saņēmuši priesterībai nepieciešamo izglītību, prelāts aicina saņemt Ordinācijas sakramentu. Pārsvarā viņi veic savus pienākumus, kalpojot prelatūras locekļiem un apustuliskajam darbam, ko tie veic.

Ģimenes gaisotne

Viens no Opus Dei sejas raksturīgākajiem vaibstiem ir tas, ka prelatūrā valda kristīgas ģimenes gaisotne. Šī gaisotne piepilda arī prelatūras organizētās aktivitātes, kā arī izpaužas viesmīlībā, kas valda prelatūras centros, savstarpējo attiecību vienkāršībā un uzticībā, un daudzos palīdzības, sapratnes un smalkjūtības žestos, ko katrs cilvēks cenšas īstenot savā ikdienas dzīvē.

Daži skaitļi par prelatūras locekļiem

Prelatūrā ir vairāk nekā 93 000 cilvēku, tostarp aptuveni 2 115 priesteru. Dalībnieku vīriešu un sieviešu skaits ir aptuveni vienāds. Dalījums pa kontinentiem ir apmēram šāds (pēc 2009 datiem):

Āfrika: 2,000

Āzija un Okeānija: 5,000

Amerika: 30,000

Eiropa: 50,000