Number of articles: 70

Digitālās Tehnoloģijas un Kristīgā Dzīve II - Jaunās tehnoloģijas un kristīgā konsekvence

Šis raksts mudina attīstīt "tikumīgu" mobilo tehnoloģiju lietošanas stilu, lai tās kļūtu par noderīgiem rīkiem, kas pavada kristieša ikdienas dzīvē.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Aicinājuma piedzīvojums III - Līnijas šiem "lauksaimniekiem¨

Šīs dažas rindiņas ir piemērotas tām dvēselēm, kas meklē citas dvēseles. Tiem, kuru uzdevums ir iedrošināt ērgļu cāļus veikt lēcienu, atklāt, ko viņi spēj, un ļaut viņiem kļūt par to, kas viņi ir.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Digitālās Tehnoloģijas un Kristīgā Dzīve

Svētais Krēsls ir ierosinājis 2024. gadā sākt reflektēt par mākslīgo intelektu. 2015. gadā mēs publicējām e-grāmatu, kurā apkopoti pieci raksti, kuros runāts par to, kā tehnoloģijas var veicināt attiecības ar Dievu un ar citiem cilvēkiem un kā izglītot pareizā un līdzsvarotā mobilo ierīču lietošanā. Šos rakstus mēs publicēsim tuvāko nedēļu laikā.

Kristīgā dzīve

Aicinājuma piedzīvojums II - Ceļvedi jaunajiem ērgļiem

Un Viņš uzkāpa kalnā un aicināja pie sevis tos, kurus vēlējās, un tie nāca pie Viņa. Un Viņš iecēla divpadsmit, lai tie būtu kopā ar Viņu un tiktu sūtīti sludināt un lai tiem būtu vara izdzīt ļaunos garus (Mk 3:13-15). "Aicinājums? Kas...? Es? O, nē, nē... Es gribu apprecēties, ziniet... lai man būtu bērni un tā tālāk..."

Materiāli par kristīgo dzīvi

Aicinājuma piedzīvojums (Teksti meditācijai par aicinājumu)

Mēs sāksim sēriju par vislielāko iespējamo piedzīvojumu, kādu ikviens savā dzīvē var īstenot: sekot Dieva personīgajam aicinājumam. Šim uzdevumam mēs izmantosim Opus Dei ps. Džordža Boronāta (Fr. George Boronat) grāmatu "Going on vocation" (ar viņa laipnu atļauju).

Materiāli par kristīgo dzīvi

Lieldienas 2024

Kristus ir augšāmcēlies! Augšāmcelšanās ir reāls vēsturisks fakts, kas piešķir jēgu mūsu ticībai. Mēs dalāmies ar video, ko sagatavojusi Opus Dei starptautiskā rekolekciju nama Saxum komanda un kas parāda mūsu svarīgākā vēsturiskā notikuma reālo vietu.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Grāmatas, kas iedvesmo: "Četras mīlestības"

K. S. Lūisa grāmata "Četras mīlestības" ir dziļš pētījums par mīlestības būtību no kristīgās perspektīvas.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Meditācijas: Svētā Jāzepa dienas 1. svētdiena

Pirmais pārdomu stāsts meditācijām septiņās Svētā Jāzepa svētdienās. Piedāvātās tēmas: Svētā Jāzepa septiņu svētdienu dievbijība; Jēzus tēva misija; Baznīcas un darba aizbildnis.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Meditācijas: Parastā laika 3. nedēļas sestdiena

Piedāvātās tēmas ir šādas: Jēzus, perfektā cilvēka, nogurums; atteikšanās no sevis Kristū, lai nonāktu labā ostā; redzēt Jēzu arī grūtībās.

Materiāli par kristīgo dzīvi

Meditācijas: Parastā laika 3. svētdiena (B cikls)

Pārdomas pārdomām par 3. svētdienu parastajā laikā. Ierosinātās tēmas: Niniviešu atgriešanās; Jēzus mainīja apustuļu dzīvi; atceroties pirmās atgriešanās impulsu.

Materiāli par kristīgo dzīvi