Number of articles: 11

Prelāta vēstījums (2024. gada 15. marts)

Tuvojoties Lieldienām, Opus Dei prelāts aicina mūs apdomāt, kā mēs Kristu varam parādīt citiem ar savu dzīvi.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstule (2024. gada 10. februāris) | Paklausība

Šajā jaunajā pastorālajā vēstulē Opus Dei prelāts reflektē par paklausību kristīgās vēsts un Opus Dei aicinājumu realitātes gaismā.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2024. gada 22. janvāris)

Opus Dei prelāts aicina mūs vairāk lūgties par mieru pasaulē, Baznīcā un Opus Dei.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2023. gada 17. aprīlis)

Opus Dei prelāts pateicas par visu to cilvēku lūgšanām un darbu, kuri ir sekmējuši ārkārtas Vispārējā kongresa norisi, kas tikko noslēdzies. Tas tika sasaukts, lai pielāgotu prelatūras statūtus motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2023. gada 30. marts)

Opus Dei prelāts pateicas par lūgšanām par nākamā ārkārtas Vispārējā kongresa sagatavošanu un informē par dažiem tā organizācijas aspektiem.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2022. gada 6. oktobris)

Opus Dei prelāts paziņo, ka viņš sasauks ārkārtas Vispārējo kongresu 2023. gada pirmajā pusē, lai saskaņotu Darba statūtus ar Motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 10. septembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs padarīt tabernākulu par mūsu dzīves centru.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 24. maijs)

Opus Dei prelāts aicina mūs izjust pasaules priekus un ciešanas kā kaut ko savu, šajā maija mēnesī īpaši vēršoties pie Jaunavas Marijas.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2022. gada 26. februāris): vienoti lūgšanā un gavēnī par mieru

Opus Dei prelāts aicina mūs atbalstīt pāvesta Franciska aicinājumu lūgties un gavēt par mieru.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2022. gada 14. februāris)

Opus Dei prelāts aicina mūs lūgties ar jaunu spēku par apustuliskā darba pieaugumu un teritoriālās reorganizācijas projektu, kā arī pateikties par jubilejām, ko atzīmējam 14. februārī.

Ziņas