Lūgšana

Lūgšana

Dievs, kas ar Vissvētākās Dievmātes vidutājību, esi apveltījis ar neskaitāmām žēlastībām savu priesteri Svēto Hosemariju, izvēloties viņu kā uzticīgu Tavas gribas izpildītāju, lai dibinātu Opus Dei – ceļu uz svētumu caur profesionālo darbu un kristiešu ikdienas pienākumu pildīšanu, dod, lai arī es katru savas dzīves mirkli un katru notikumu spētu dzīvot augot mīlestībā uz Tevi, un ar prieku un vienkāršību kalpot Baznīcai, pāvestam un dvēselēm, lai pasaules ceļi saņemtu ticības un mīlestības gaismu.

Uzklausi, ar svētā Hosemarijas starpniecību, šo manu lūgumu: … Amen.

Tēvs mūsu... Esi sveicināta, Marija... Gods lai ir Tēvam...

Lūgšana (PDF)