Number of articles: 13

Prelāta vēstījums (2022. gada 6. oktobris)

Opus Dei prelāts paziņo, ka viņš sasauks ārkārtas Vispārējo kongresu 2023. gada pirmajā pusē, lai saskaņotu Darba statūtus ar Motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 10. septembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs padarīt tabernākulu par mūsu dzīves centru.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstule par Motu proprio “Ad charisma tuendum” (2022. gada 22. jūlijs)

Opus Dei prelāts monsinjors Fernando Okariss (Fernando Ocáriz) raksta par pāvesta Franciska Motu proprio “Ad charisma tuendum” (“Harismas aizsargāšanai").

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 23. marts)

Opus Dei prelāts paziņo, ka 25. martā viņš publicēs vēstuli par uzticību, kā arī aicina pievienoties Krievijas un Ukrainas konsekrācijai Marijas Bezvainīgajai Sirdij, ko Pāvests veiks šajā dienā.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2021. gada 1. maijs)

Opus Dei Prelāts mūs aicina nostiprināt mūsu attiecības ar Jaunavu Mariju, maija mēnesī dodoties svētceļojumā.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2021. gada 11. aprīlis)

‘Opus Dei’ Prelāts aicina mūs dzīvot Lieldienu laiku ar prieku, apzinoties, ka Kristus ir augšāmcēlies, un atceroties prieka iemeslus, ko Kungs mums ir dāvājis.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2021. gada 19. marts)

Ģimenes gada sākumā, Svētā Jāzepa svētkos, monsinjors Fernando Okariss aicina mūs īpaši rūpēties par mūsu mājām un darīt visu iespējamo, lai palīdzētu citām ģimenēm un grūtībās nonākušiem cilvēkiem.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2021. gada 20. februāris)

Gavēņa laika sākumā monsinjors Okariss aicina mūs censties identificēties ar Kristu caur nabadzības ceļu, praktizējot gavēni.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2021. gada 30. janvāris)

Monsinjors Okariss aicina mūs atbalstīt ar mūsu lūgšanām projektu, kura mērķis ir uzlabot Prelatūras apustuliskā darba veikšanu un koordinēšanu.

Opus Dei Prelāts

Jānis Pāvils II un Jānis XXIII tiks pasludināti par svētajiem; Alvaro del Portiljo – par svētīgo.

Šorīt pāvests Francisks parakstīja dekrētu, kas atzīst brīnumu, kas noticis pateicoties svētīgā Jāņa Pāvila II starpniecībai un citu dekrētu, atzīstot par autentisku brīnumu, kas piedēvēts godināmā Alvaro del Portiljo, pirmā svētā Hosemarijas pēcteča vadot Opus Dei, aizbildniecībai.

Opus Dei Prelāts