Number of articles: 19

Prelāta vēstījums (2024. gada 15. marts)

Tuvojoties Lieldienām, Opus Dei prelāts aicina mūs apdomāt, kā mēs Kristu varam parādīt citiem ar savu dzīvi.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstule (2024. gada 10. februāris) | Paklausība

Šajā jaunajā pastorālajā vēstulē Opus Dei prelāts reflektē par paklausību kristīgās vēsts un Opus Dei aicinājumu realitātes gaismā.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2024. gada 22. janvāris)

Opus Dei prelāts aicina mūs vairāk lūgties par mieru pasaulē, Baznīcā un Opus Dei.

Opus Dei Prelāts

Monsinjora Okarisa Ziemassvētku apsveikums

Opus Dei prelāts aicina izdzīvot Ziemassvētkus, paturot mūsu sirdīs cilvēkus, kas cieš no kara un nabadzības.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2023. gada 17. aprīlis)

Opus Dei prelāts pateicas par visu to cilvēku lūgšanām un darbu, kuri ir sekmējuši ārkārtas Vispārējā kongresa norisi, kas tikko noslēdzies. Tas tika sasaukts, lai pielāgotu prelatūras statūtus motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Opus Dei Prelāts

Monsinjora Okarisa Ziemassvētku apsveikums

Opus Dei prelāts aicina savus bērnus šajos Ziemassvētkos tiekties pēc miera, sākot ar sevi un saviem vistuvākajiem.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 6. oktobris)

Opus Dei prelāts paziņo, ka viņš sasauks ārkārtas Vispārējo kongresu 2023. gada pirmajā pusē, lai saskaņotu Darba statūtus ar Motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 10. septembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs padarīt tabernākulu par mūsu dzīves centru.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstule par Motu proprio “Ad charisma tuendum” (2022. gada 22. jūlijs)

Opus Dei prelāts monsinjors Fernando Okariss (Fernando Ocáriz) raksta par pāvesta Franciska Motu proprio “Ad charisma tuendum” (“Harismas aizsargāšanai").

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 23. marts)

Opus Dei prelāts paziņo, ka 25. martā viņš publicēs vēstuli par uzticību, kā arī aicina pievienoties Krievijas un Ukrainas konsekrācijai Marijas Bezvainīgajai Sirdij, ko Pāvests veiks šajā dienā.

Opus Dei Prelāts