Number of articles: 299

Monsinjora Okarisa Ziemassvētku apsveikums

Opus Dei prelāts aicina savus bērnus šajos Ziemassvētkos tiekties pēc miera, sākot ar sevi un saviem vistuvākajiem.

Opus Dei Prelāts

“Svētums pasaules ģimenēs”: astoņu svētu pāru dzīves

Dikastērija laju, ģimenes un dzīvības jautājumos 2022. gada maijā publicējusi grāmatu, lai darītu zināmu laulības un ģimenes aicinājumu kā ceļu uz svētumu. “Svētums pasaules ģimenēs” atspoguļo astoņu svētu pāru dzīves.

Ziņas

Prelāta vēstījums (2022. gada 6. oktobris)

Opus Dei prelāts paziņo, ka viņš sasauks ārkārtas Vispārējo kongresu 2023. gada pirmajā pusē, lai saskaņotu Darba statūtus ar Motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 10. septembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs padarīt tabernākulu par mūsu dzīves centru.

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstule par Motu proprio “Ad charisma tuendum” (2022. gada 22. jūlijs)

Opus Dei prelāts monsinjors Fernando Okariss (Fernando Ocáriz) raksta par pāvesta Franciska Motu proprio “Ad charisma tuendum” (“Harismas aizsargāšanai").

Opus Dei Prelāts

Prelāta vēstījums (2022. gada 23. marts)

Opus Dei prelāts paziņo, ka 25. martā viņš publicēs vēstuli par uzticību, kā arī aicina pievienoties Krievijas un Ukrainas konsekrācijai Marijas Bezvainīgajai Sirdij, ko Pāvests veiks šajā dienā.

Opus Dei Prelāts

Svētais Hosemarija Eskriva, “Ikdienas dzīves svētais”

7 minūšu video par svētā Hosemarijas Eskrivas dzīvi, kurš izplatīja aicinājumu uz svētumu ikdienā un kuru Jānis Pāvils II nosauca par "ikdienas dzīves svēto". "Mums ir jābūt kontemplatīvām dvēselēm pasaules vidū, kas cenšas savu darbu pārvērst lūgšanā," viņš bieži sacīja.

Svētā Hosemārijas biļetens: Dieva atklāšana ģimenē

Pāvesta Franciska izsludinātais Amoris Laetitia Ģimenes gads noslēgsies 2022. gada 26. jūnijā ar 10. Pasaules ģimeņu tikšanos Romā.

Svētais Hosemarija

Prelāta vēstījums (2022. gada 24. maijs)

Opus Dei prelāts aicina mūs izjust pasaules priekus un ciešanas kā kaut ko savu, šajā maija mēnesī īpaši vēršoties pie Jaunavas Marijas.

Ziņas

Lielā nedēļa ar Pāvestu Francisku

Pāvests Lieldienu vigīlijas homīlija: kopā ar Jēzu neviena nakts nav bezgalīga.

Pāvesta ziņas