Pastorālās vēstules

Prelāts dalās idejās un ierosinājumos, kā rīkoties koronavīrusa izraisītajā ārkārtas situācijā

Papildus dažādiem praktiskiem ieteikumiem monsinjors Fernando Okariss mudina cilvēkus nodzīvot šo periodu, padarot par savējo visu to, kas skar citus, jo “kad viens loceklis cieš, tad visi locekļi cieš līdz” (1 Kor 12, 26).

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Ņemot vērā grūtības, kuras lielākā vai mazākā mērā šobrīd var rasties COVID-19 izraisītās pandēmijas izplatīšanās dēļ, atjaunosim paļāvību uz Kungu un stāsimies pretī šīm situācijām “ar ticības spēku, cerības pārliecību un mīlestības degsmi” (pāvests Francisks, 2020. g. 8. martā). Situācija dažādos pasaules reģionos ir atšķirīga, taču Svēto sadraudzība liek mums padarīt par savējo visu to, kas ietekmē citus, jo ...

Newsletter

Dienas teksts

Kaut kas liels un, lai tā būtu mīlestība (I): Jēzus nāk mūs satikt

Šis ir pirmais raksts no sērijas par aicinājuma izšķiršanu ar nosaukumu «Kaut kas liels un, lai tā būtu mīlestība», jo katrs vīrietis un sieviete tiek aicināti atklāt Dieva plānu savā dzīvē.

2018. gada oktobrī Romā notika Bīskapu sinodes Ģenerālā asambleja, ko Pāvests Francisks vēlējās veltīt Jauniešiem, ticībai un aicinājuma izzināšanai . Vēstulē, kurā Pāvests paziņoja jauniešiem par šo notikumu, Pāvests atsaucās uz pirmo mācekļu tikšanos ar Kungu. «Arī uz jums», viņš rakstīja, «Jēzus skatās un aicina jūs doties Viņam pretī.» «Vai esat satikuši šo skatienu, dārgie jaunieši? Vai esat dzirdējuši šo balsi ...