Pastorālās vēstules

Prelāta vēstījums (2020. gada 19. jūnijs)

Vissvētās Jēzus Sirds svētkos monsinjors Okariss aicina mūs lūgt mūsu Kungam lēnprātīgu un pazemīgu sirdi, kurā daudzas dvēseles varētu rast atpūtu un mierinājumu.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Šodien kopā ar visu Baznīcu mēs īpaši kontemplējam Vissvēto Jēzus Sirdi. Šī svētku diena ir iespēja no jauna piedzīvot pārsteidzošo brīnumu, ka Dievs ir vēlējies būt tik tuvu cilvēcei, ka Viņš kļuva par vienu no mums, ar tādu sirdi, kas līdzīga mūsējai tik daudzējādā ziņā. Tas man liek domāt par mūsu Kunga mierinošo aicinājumu: “Mācieties no manis, jo Es ...

Newsletter

Dienas teksts

Kaut kas liels un, lai tā būtu mīlestība (I): Jēzus nāk mūs satikt

Šis ir pirmais raksts no sērijas par aicinājuma izšķiršanu ar nosaukumu «Kaut kas liels un, lai tā būtu mīlestība», jo katrs vīrietis un sieviete tiek aicināti atklāt Dieva plānu savā dzīvē.

2018. gada oktobrī Romā notika Bīskapu sinodes Ģenerālā asambleja, ko Pāvests Francisks vēlējās veltīt Jauniešiem, ticībai un aicinājuma izzināšanai . Vēstulē, kurā Pāvests paziņoja jauniešiem par šo notikumu, Pāvests atsaucās uz pirmo mācekļu tikšanos ar Kungu. «Arī uz jums», viņš rakstīja, «Jēzus skatās un aicina jūs doties Viņam pretī.» «Vai esat satikuši šo skatienu, dārgie jaunieši? Vai esat dzirdējuši šo balsi ...