Digitālās Tehnoloģijas un Kristīgā Dzīve II - Jaunās tehnoloģijas un kristīgā konsekvence

Šis raksts mudina attīstīt "tikumīgu" mobilo tehnoloģiju lietošanas stilu, lai tās kļūtu par noderīgiem rīkiem, kas pavada kristieša ikdienas dzīvē.