Aktivitātes

Garīgā vadība, rekolekcijas, Baznīcas mācības un katehisma nodarbības – lūk, dažas no aktivitātēm, ko organizē Opus Dei, lai palīdzētu tiem, kas vēlas uzlabot savu garīgo dzīvi un rast atbildes uz jautājumiem par Evaņģēliju. Šīs aktivitātes notiek Opus Dei centros, draudzes baznīcās vai mājās pie kāda no dalībniekiem un ir pieejamas visiem.

Opus Dei piedāvātā kristīgā formācija ir pieejama visām un visiem.

Formācijas līdzekļi

Prelatūras locekļi apmeklē iknedēļas nodarbības vai kursi, kuros tiek iztirzāti ar doktrīnu un askēzi saistīti temati. Reizi mēnesī viņi piedalās rekolekcijās, kas ilgst dažas stundas (personiskā lūgšana un pārdomas par kristīgās dzīves tēmām). Reizi gadā notiek rekolekcijas, kas parasti ilgst trīs līdz piecas dienas.

Šie paši formācijas līdzekļi tiek piedāvāti arī kooperatoriem, jauniešiem, kas piedalās prelatūras apustuliskajās aktivitātēs, un jebkuram cilvēkam, kas to vēlas.

Formācija tiek sniegta Opus Dei centru telpās vai citā piemērotā vietā. Piemēram, kursi var notikt mājās pie kāda no dalībniekiem, rekolekcijas var organizēt baznīcas telpās, kuras prāvests uz dažām stundām atļauj izmantot šim mērķim, u.c.

Apustulāts        

Visnozīmīgākais Opus Dei apustulāts ir evaņģelizācija, ko katrs prelatūras loceklis veic savā vidē. Tā izpaužas kā liecināšana un palīdzība, ko katrs konkrētais cilvēks sniedz savās darba un ikdienas dzīves situācijās.

Tādējādi katra Opus Dei locekļa veiktais apustuliskais darbs neaprobežojas tikai ar dažām jomām – tādām kā izglītība, slimnieku aprūpe vai palīdzība trūkumcietējiem. Prelatūra aicina visus kristiešus atcerēties – lai kāda būtu viņu laicīgā nodarbošanās, tiem ir jāsniedz savs ieguldījums tajā, lai kristīgā garā tiktu risinātas sabiedrības problēmas, un tiem nepārtraukti ir jāapliecina sava ticība, lai kur viņi atrastos.

«Opus Dei būtiskākais uzdevums ir dāvāt prelatūras locekļiem, kā arī jebkuram, kas to vēlas, garīgos līdzekļus, kas nepieciešami, lai dzīvotu šajā pasaulē kā labiem kristiešiem,» paskaidroja dibinātājs.

Kolektīvie darbi

Kolektīvā apustulāta darbus veic Opus Dei locekļi un kooperatori kopā ar citiem cilvēkiem, un šo kalpojumu morālo garantiju apliecina prelatūra, kas uzņemas tos virzīt pareizā kristīgā gultnē. Runa ir par sabiedriska rakstura bezpeļņas iniciatīvām, kuru skaidri formulētais mērķis ir vai apustulisks vai palīdzības sniegšana.

Starp citiem kolektīvajiem darbiem var minēt izglītības vai palīdzības iestādes kā, piemēram, skolas, universitātes, sieviešu atbalsta centri, medicīnas dispanseri jaunattīstības valstīs, lauku skolas, profesionālās izglītības iestādes, studentu kopmītnes, kultūras centri u.c. Prelatūra nenodarbojas ar komerciāliem projektiem, politiskām vai tādām darbībām, kuru mērķis būtu peļņas gūšana.

Visa atbildība par īpašumiem un par kolektīvā apustulāta darbu pārraudzību aizvien paliek uzticēta projekta virzītājiem, nevis prelatūrai – tā uzņemas atbildību vienīgi par aktivitāšu garīgajiem un Baznīcas mācību virzieniem. Katra iniciatīva tiek finansēta tieši tāpat kā visas pārējās līdzīga rakstura iniciatīvas – pateicoties pakalpojumu saņēmēju līdzdalībai, kā arī atbalstiem, ziedojumiem u.c.

Bieži vien kolektīvā apustulāta darbs tiek veikts ar finansiāliem zaudējumiem, ņemot vērā darbības veidu, ko tās piedāvā, un arī tādēļ, ka tās darbojas bez mērķa gūt peļņu. Šī iemesla dēļ papildus iepriekšminētajiem ziedojumiem, ko piešķir Opus Dei locekļi, kooperatori un daudzi citi cilvēki, kolektīvais darbs var saņemt arī oficiālas subsīdijas, ko valsts iestādes paredz sociālām aktivitātēm, kā arī atbalstus no privātiem fondiem un iestādēm.

Lūk, daži kolektīvo darbu piemēri:

Navarras universitāte, dibināta Pamplonā 1952. gadā. Šobrīd tajā ir 20 fakultātes. Universitātes pilsētiņas teritorijā atrodas arī universitātes klīnika. Arī Barselonas Augstākais uzņēmējdarbības institūts (IESE) ir Navarras universitātes pakļautībā. Ir arī citas augstākās izglītības iestādes, ko vada Opus Dei locekļi, sadarbojoties ar citiem cilvēkiem: Piuras universitāte (Peru), La Sabanas universitāte (Kolumbija) un Āzijas un Klusā okeāna universitāte (Filipīnas).

Monkolas slimnīca (Kinshasa) ik gadu aprūpē tūkstošiem cilvēku, kas dzīvo galējā trūkumā. Divas slimnīcas nodaļas tika atvērtas arī galvaspilsētas apkārtnē (Eliba un Kimbondo), ar mērķi nodrošināt ambulatorisku medicīnisko palīdzību. Medicīnas māsu Augstākais institūts – slimnīcas filiāle Monkolā – izglīto jaunas Kongo iedzīvotājas ar veselības aprūpi saistītās jomās.

Punlaan (Manilā) ir profesionālā skola ar specializāciju viesnīcu pakalpojumu jomā un tūrismā. Skolas izglītības pieeja paredz to, ka tiek veidoti cieši kontakti starp audzēkņiem un uzņēmumiem (viesnīcām, restorāniem u.c.). Pēdējie gadi apliecina to, ka, pateicoties šai sistēmai, 100 % audzēkņu, skolu beidzot, atrod darbu.

Midtaunas Sporta un kultūras centrs (Midtown Sports and Cultural Center) Čikāgā atrodas ļoti daudznacionālā pilsētas daļā, kuras iedzīvotāju vidējais vecums ir ļoti jauns. Centrs piedāvā izglītības, garīgās formācijas un sporta nodarbību programmas, kas ļauj aizpildīt trūkstošās jomas sociālajā vidē. Tādējādi 95 % audzēkņu pabeidz kādu vidējās izglītības iestādi un 60 % iestājas universitātē – un šie skaitļi būtiski pārsniedz vidējo jauniešu statistiku šajā zonā.

Toshi, uz rietumiem no Meksikas pilsētas, atrodas lauku reģionā, ko apdzīvo vietējās otomi un mazahua etniskās grupas. Starp citām aktivitātēm centrs ļauj iegūt bakalaura diplomu administrācijas jomā, kas reģiona sievietēm ļauj meklēt darbu valsts sektorā un kaimiņu pilsētu uzņēmumu administrācijā.