Prelāta vēstījums (2024. gada 15. marts)

Tuvojoties Lieldienām, Opus Dei prelāts aicina mūs apdomāt, kā mēs Kristu varam parādīt citiem ar savu dzīvi.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Tuvojoties Lielajai nedēļai, mēs jau tagad esam aicināti intensīvāk apcerēt krustā sisto Jēzu Kristu. Gavēņa laiks, kas līdzīgi visām kristīgās dzīves dimensijām, ved mūs ceļā uz identificēšanos ar Jēzu, palīdz mums to darīt liturģiskā veidā. Es atceros vārdus, ko svētais Hosemarija teica dažiem no saviem dēliem: “Ar savu dzīvi, ar savu Mīlestību, ar savu kalpošanas garu, ar savu darba sparu, ar savu sapratni, ar savu degsmi dvēseļu labā skaidri parādiet Kristu, kas jūs esat” (1974. gada 13. jūnijs). Ar žēlastības palīdzību mēs vienmēr varam pieaugt tādā mīlestībā, kas nepaliek virspusēja, bet izpaužas arī rūpēs par citiem. Par spīti mūsu mazumam, Kunga vaigs atspoguļojas kalpošanas garā, efektīvā vēlmē ar darbiem mīlēt katru cilvēku tādu, kāds viņš vai viņa ir, ar viņa vai viņas tikumiem un trūkumiem.

Vēl viens veids, kā parādīt Kristu citiem, ir paklausība. Lielajā nedēļā mēs pārdomāsim, kā Jēzus “pazemojās, kļūdams paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei” (Flp 2, 8). Es iesaku jums turpināt pārdomāt vēstuli par paklausību, ko es jums nosūtīju pagājušajā mēnesī. Kā jau teicu, mums ir jādzīvo saprātīgā paklausībā, kas integrēta mūsu brīvībā. Šādā veidā mēs neļausim notikumiem valdīt pār mums, bet mūsu sirds būs uzmanīga uz to, ko Dievs vēlas mums pateikt caur cilvēkiem un apstākļiem.

Pēc dažām dienām mēs svinēsim svētā Jāzepa svētkus. Pārdomājot viņa dzīvi, mēs redzam, ka līdzās prieka brīžiem netrūka arī sāpju un šaubu. Paļaujoties uz plāniem, kas Dievam bija attiecībā uz viņu, Jāzeps atrada laimi, kas ne tik daudz bija atkarīga no ārējiem apstākļiem, bet gan no viņa vienotības ar Jēzu un Mariju. Mēs varam viņu lūgt, lai viņš mums māca ar lielāku mīlestību izturēties pret Jēzu un Mariju, tādējādi gūstot spēku un prieku, lai kalpotu citiem.

Es paļaujos uz jūsu lūgšanām par maniem nodomiem. Starp tiem ir darbs, ko mēs veicam kopā ar Svēto Krēslu, lai pielāgotu statūtus. Pirms dažām nedēļām mums bija tikšanās Klēra dikastērijā, kas notika draudzīgā un ģimeniskā gaisotnē. Mierā un paļāvībā turpiniet lūgties par šī darba nākamajiem soļiem.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Romā, 2024. gada 15. martā.