Prelāta vēstījums (2022. gada 6. oktobris)

Opus Dei prelāts paziņo, ka viņš sasauks ārkārtas Vispārējo kongresu 2023. gada pirmajā pusē, lai saskaņotu Darba statūtus ar Motu proprio "Ad charisma tuendum" norādījumiem.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Kā jau esmu jūs informējis, kopā ar Vispārējo padomi un Centrālo padomi šobrīd pētām, kā īstenot Pāvesta lūgumu attiecībā uz Darba statūtu pielāgošanu Motu proprio “Ad charisma tuendum” norādījumiem.

Klēra kongregācijā mums tika ieteikts neaprobežoties tikai ar apsvērumiem, kas attiecas uz Prelatūras atkarību no šīs kongregācijas un uz pāreju no ziņojuma reizi piecos gados uz ikgadēju ziņojumu Svētajam Krēslam par Prelatūras darbību, bet ierosināt arī citus iespējamos statūtu pielāgojumus, kas šķistu mums piemēroti Motu proprio gaismā. Mums ir arī ieteikts veltīt tam visu nepieciešamo laiku bez steigas.

Tā kā šī statūtu pielāgošana ir Svētā Krēsla iniciatīva, nav nepieciešams rīkot vispārējos kongresus, kas paredzēti, lai ieviestu izmaiņas statūtos (sk. Nr. 181, 3. pantu). Tomēr, ņemot vērā Vispārējās padomes un Centrālās padomes pozitīvo atzinumu, tieši šim konkrētajam un ierobežotajam mērķim es sasaukšu ārkārtas Vispārējo kongresu, kas notiks 2023. gada pirmajā pusgadā.

Lai sagatavotu kongresa dalībnieku darbu, būtu svarīgi laikus saņemt konkrētus ieteikumus no tiem no jums, kas vēlēsies dot savu ieguldījumu. Jūs drīz saņemsiet norādījumus par to, kā un kad man tos nosūtīt, lai veiksmīgi organizētu to izvērtēšanas darbu.

Paturiet prātā, ka galvenais ir ievērot to, ko norādījis Svētais Krēsls, nevis ierosināt jebkādas izmaiņas, kas mums varētu šķist interesantas. Līdztekus vēlmei būt uzticīgiem mūsu dibinātāja mantojumam ir svarīgi ņemt vērā vispārējo labumu, ko sniedz organizācijas juridiskā stabilitāte.

Protams, Motu proprio teksts var dot pamatu arī citiem ierosinājumiem, kas neattiecas uz Statūtiem, bet kas varētu dot jaunu impulsu apustuliskajam darbam. Jums tos lūgs iesniegt vēlāk, kad tiks sasaukti turpmākie Darba semināri.

To visu mēs uzticam svētā Hosemarijas aizbildniecībai, kura kanonizācijas divdesmito gadadienu mēs svinam šodien. Lūgsim mūsu Kungu, lai harisma, ko Dievs uzticējis mūsu Tēvam kalpošanai Baznīcai, ar atjaunotu spēku nestu augļus mūsu katra dzīvē, kā mūs ir skubinājis pāvests Francisks.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2022. gada 6. oktobrī