Prelāta vēstījums (2022. gada 10. septembris)

Opus Dei prelāts aicina mūs padarīt tabernākulu par mūsu dzīves centru.

Mani dārgie bērni!

Lai Jēzus pasargā manas meitas un manus dēlus!

Dienās, ko pavadīju Svētajā Zemē, es jūs īpaši turēju savā lūgšanā, zinot, ka mani pavada arī jūsējā. Katrā no tām svētajām vietām es, protams, iztēlojos Kungu tur esam, un tajā pašā laikā es domāju, ka Viņš vienmēr ir kopā ar mums katrā tabernākulā. Es nevaru nepieminēt šos mūsu Tēva vārdus, kurus mēs visi ļoti labi zinām: "Ja tavu domu un cerību centrs būs tabernākulā, mans dēls, cik bagātīgi būs svētuma un evaņģelizācijas augļi!" (Smēde, Nr. 835). Mēģināsim dienu pēc dienas padarīt tos par saviem!

Turpiniet lūgties par Pāvesta mums uzticēto darbu, lai saskaņotu Darba statūtus ar Motu proprio Ad charisma tuendum. Vispārējā padomē un Centrālajā padomē mēs jau esam sākuši nepieciešamos priekšizpētes darbus, lai to panāktu.

15. septembrī mēs pieminēsim svētīgā Alvaro ievēlēšanu; steigsimies pie viņa pēc aizbildniecības un centīsimies mācīties no viņa uzticības, kā mums to ieteica svētais Hosemarija.

Ar manu vissirsnīgāko svētību,

Jūsu Tēvs

Fernando

Romā, 2022. gada 10. septembrī