Årsdagen av den helige Josemarías helgonförklaring

Den 6 oktober 2002 helgonförklarade den helige Johannes Paulus II Opus Deis grundare. Han kallade honom för »vardagslivets helgon«.

Petersplatsen under ceremonin av den helige Josemarías kanonisering.

6 oktober: den helige Josemarías helgonförklaringsmässa.

Påven Johannes Paulus II:s predikan vid den helige Josemaría Escrivás helgonförklaring.

• Bildgalleri


Videoklipp från helgonförklaringen

• Vardagslivets helgon (Sammanfattning av dagarna kring helgonförklaringen, textad på spanska).

• Den helige Josemaría, helgonförklarad den 6 oktober 2002, predikade sedan 1928 att vi alla – kvinnor och män, ogifta och gifta, akademiker och bönder – är kallade till att vara heliga. Hans bild i Vatikanen fortsätter att påminna tusentals kristna om detta budskap.

• Prelatskyrkan: Santa Maria della Pace.


Artiklar i L´Osservatore Romano

• Kardinal Ratzinger: Att låta Gud verka.

• Margaret Ogola: Josemaría Escrivás budskap i ett afrikanskt sammanhang.


Den 7 oktober. Tacksägelsemässan

Biskop Javier Echevarrías predikan.

Biskop Echevarrías hälsning till påven vid audiensen efter den heliga Mässan.

• Johannes Paulus II:s audiens: Den helige Josemaría: vardagslivets helgon.


Tacksägelsemässan vid slutet av dagarna runt helgonförklaringen.

Predikan av Opus Deis prelat den 10 oktober.

Den helige Josemaría, i Vaticanen: Påven välsignar den helige Josemarías staty i Peterskyrkan (2005).