Den helige Josemarías staty välsignas i Peterskyrkan

Onsdag den 14 september kommer den helige Fadern Benedikt XVI att välsigna statyn som föreställer den helige Josemaría Escrivá som nyligen placerades i ett absid utanför Peterskyrkan. Påvens välsignelse äger rum kl. 11.15 på morgonen, efter den sedvanliga onsdagsaudiensen.

Statyn som föreställer Opus Deis grundare sattes på plats den 30 augusti. Statyn är i marmor och mäter 5 meter i höjd. Den står i en nisch i vänster pelargång vid sidan om Peterskyrkan, även kallad den helige Josefs arm, mycket nära ingången till sakristian.

Skulpturen står tillsammans med andra av samma storlek i ett område av Vatikanen som Johannes Paulus II bestämde skulle uppta statyer av helgon och grundare från vår tid. Nära statyn av den helige Josemaría finner vi den som föreställer karmelitnunnan den heliga Teresa av Anderna, den helige Marcell som grundade Maria-bröderna, den helige Gregorius av Armenien, osv.

Skulpturen är ett verk av den italienska konstnären Romano Cosci, som år 2002 gjorde en skulptur av den heliga Josefa av Jesu hjärta som också finns inom Vatikanområdet.

Cosci har gjort denna skulptur i sin ateljé i Pietrasanta, en by i norra Italien. Några minuter efter det att statyn blivit utplacerad förklarade skulptören: "Det har varit ett fantastiskt år när vi fått arbeta med en så svår uppgift: att skapa en staty som föreställer ett helgon. Det är inte så vanligt att en konstnär blir helt nöjd med sitt verk. Men i detta fall hoppas jag att de kristtrogna som ser den kommer att bli nöjda med resultatet och uppskattar denna staty som föreställer en präst som i allt ville uppfylla Guds vilja”.

Coscis skapelse föreställer den helige Josemaría iklädd prästdräkt och med armarna lätt utsträckta, beredd att fira den heliga mässan.. I den undre delen på statyn finns de två påvarnas vapen ingraverade under vilka statyn påbörjades respektive avslutades (Johannes Paulus II och Benedikt XVI). Vid helgonets fot finner vi två änglar (Opus Dei grundades på helgdagen som är vigd åt skyddshelgonen). En av änglarna ger den helige Josemaría en öppen bok, i vilken man kan läsa följande Evangelieord som Opus Deis grundare ofta mediterade över: ”Si exaltatus fuero a terra, omnes traham ad meipsum” (Och när jag blir upphöjd från jorden, skall jag dra alla till mig).

Den helige Josemaría refererade ofta till dessa ord. Så sade han t.ex. år 1968: ”Sedan många år tillbaka, alltsedan den dag då Opus Dei grundades, har jag mediterat och låtit andra meditera över några ord som Kristus uttalade och som återgivits av aposteln Johannes: Et ego, si exaltatus fuero a terra, omnia traham ad meipsum. När Kristus dör på Korset drar han hela skapelsen till sig, och nu är det alla kristnas uppgift, de som verkar mitt i världen, att i hans namn förlika allt med Gud, i det att de ger Kristus den främsta platsen i alla sina mänskliga aktiviteter” (Intervju publicerad i L'Osservatore della Domenica, Vatikanstaten, maj-juni 1968).