Antal artiklar: 884

Den helige Josefs sorger och glädjeämnen

Det finns en lång tradition i kyrkan att förbereda sig för den helige Josefs högtid den 19 mars genom att sju söndagar innan den dagen betrakta den helige Josefs sorger och glädjeämnen.

Nyheter

Angelus med tillkännagivande av ett "Bönens år"

El 21 de enero de 2024 el Papa Francisco convocó al finalizar el ángelus el Año de la Oración, en preparación al Jubileo de 2025.

Kyrkan och Påven

Dokument »På väg mot 100-årsjubileet«

Mellan 2028 och 2030 kommer Opus Dei att fira hundraårsjubileet av sitt grundande. Som en del av förberedelserna för detta jubileum publiceras dokumentet "På väg mot hundraårsjubileet". Med utgångspunkt i de gångna 100 åren framläggs i dokumentet några idéer om hur Opus Deis karisma ska kunna fortsätta ge liv åt kyrkan och samhället. Dessa idéer är tänkta att användas som ett reflektionsmaterial för Opus Deis trogna och prelaturens vänner.

Aktuellt

Youth: ett nytt projekt för ungdomar

Måndagen den 15 januari, årsdagen för starten av DYA-akademins verksamhet, kommer även dörrarna till flera av Opus Deis informationskontor att öppnas för att presentera ett nytt projekt med innehåll för ungdomar: Youth.

Aktuellt

Permanent avlat

Den Heliga Stolens Apostoliska penitentiariet har meddelat att de avlat som medlemmar av Verket och deras familjer kan åtnjuta på visa datum beviljas för alltid. Fram till nu har de förnyats vart sjunde år.

Aktuellt

Msgr Ocáriz: "Ernesto Cofiño var som en surdeg som gradvis förändrade sin omgivning"

Så sade msgr Fernando Ocariz, Opus Deis prelat, när han fick höra att påven Franciskus låtit utfärda ett dekret om guatemalanen Ernesto Cofiño heroiska dygder.

Om Prelaten

40-årsdagen av överlämnandet av den apostoliska konstitutionen "Ut sit".

Den 28 november 1982 upprättade Johannes Paulus II Opus Dei som en personalprelatur genom den apostoliska konstitutionen "Ut sit", som överlämnades till den salige Álvaro del Portillo (då Opus Deis förste prelat) den 19 mars 1983.

Aktuellt

Pastoral resa till Finland och Estland

Opus Deis prelat gör en pastoral resa till Finland och Estland den 22-26 november. Förutom att besöka medlemmar av Verket och vänner i dessa länder, kommer han att närvara vid vigningen av den nya biskopen i Helsingfors.

Om Prelaten

Regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei

Några frågor och svar: Vad är regionmöten eller arbetsveckor i Opus Dei? När började dem? Hur hör regionmötena ihop med Opus Deis hundraårsjubileum? Hur deltar man?

Aktuellt

Svensk Opus Dei-medlem diakonvigs i Rom

På lördag den 18 november diakonvigs 29 Opus Dei-medlemmar från 19 olika länder i San Eugenio i Rom. En av de blivande diakonerna är José María Morales som sedan 11 år verkat i Stockholm. Prästvigningen kommer att äga rum under 2024 och efter en tids pastoral praktik förväntas José María Morales komma tillbaka till Sverige som präst.

Aktuellt