"Fridens och glädjens såningsmän": Opus Deis karisma med den helige Josemarías ord

I den här korta videon samlar vi några drag i Opus Deis karisma som förklaras av den helige Josemaría: att göra allt av kärlek, att ha förståelse för alla, att be för kyrkan och påven, att dela samma kallelse, att vara en familj, att efterlikna Jesus Kristus, att vara den heliga treenighetens tempel på gatan, att helga arbetet.

Transkription av den helige Josemarias ord

Jag måste säga att jag inte grundade Opus Dei. Opus Dei grundades trots mig. 

Det var Gud som vilja som har uppfyllts, och så är det. Jag är en stackare och jag har inte gjort något annat än att stå i vägen.

Att helga arbetet

I Opus Dei strävar vi efter helighet genom arbete: genom att helga arbetet, att helga oss med arbetet, att helga andra med vårt yrkesarbete.

På vilka platser? Där det finns intellektuella? Där de intellektuella finns.

Där det finns arbetare som arbetar manuellt? Där arbetare som arbetar manuellt finns. Och vilket som är det bästa av dessa jobb? Jag ska säga till er, som jag har sagt varje dag: Det arbete som utförs med mer kärlek till Gud är bättre. 

Där en ärlig person kan bo, där har vi luft att andas, där bör vi vara med vår glädje, vår inre frid och vår iver att föra själar till Kristus.

Jesu Kristi centrala roll

Om vi umgås med Jesus Kristus genom att ofta gå till sakramenten,
genom att dagligen och ständigt tala med honom, genom att samtala med honom, kommer vi att imitera Jesus Kristus nästan utan att inse det, och vilket hjärta är större än Kristi hjärta? vilken större oändlighet finns det än Herrens oändliga kärleken? Där ryms vi alla! I ett sådant hjärta ryms vi alla! 

När du sedan befinner dig ute på gatan, i ditt arbete, i ditt hem och du inte har tabernaklet, är du själv den allraheligaste Treenighetens tempel. Den heliga Anden tar plats i vår själ och får vårt liv att bli ett kristet liv, ett övernaturligt liv. Han agerar, han ger oss sin nåd. 

En enda kallelse

Vår kallelse är densamma. Jag har samma kallelse som ni alla: ert kall, mina döttrar. Jag har också det kall som en supernumerarie som arbetar på bondgården kan ha. Herren ville att det bara skulle finnas ett juridiskt, asketiskt och teologiskt fenomen, bara ett. I Opus Dei finns det en kallelse som passar som en handske till varje medlems behov och omständigheter. Jag har alltid sagt att vi bara har en gryta för alla, den andliga maten är densamma.

Familjen

Och det sätt på vilket ni umgås med Gud, vår Herre, är detsamma, och den kärlek ni har till era fruar eller makar och era barn och er familj minskar inte kärleken till Gud, och kärleken till Gud minskar inte heller det engagemang ni måste ha för att försörja era nära och kära, er familj, som är en del av er kallelse.

Enhet med kyrkan och påven

Jag är med påven. Med påven av hela mitt hjärta, jag älskar honom av hela min själ. Utan påven mår vi inte bra, vi är inte med kyrkan. Är det tydligt? Och med den ordinarie hierarkin. Vi har ingen rätt att döma påven Vi måste älska honom, är detta klart? Oremus pro Beatissimo Papa nostro Paulo. Säg det med ditt hjärta, när något händer dig och du ser att det är nödvändigt att be för kyrkan, och på så sätt ber du för hela kyrkan, för i honom, i hans faderliga hjärta, finns vi alla troende.

Personlig vänskap

Vi måste ha medlidande, kärlek. Vi får inte göra skillnad på människor '
från den ena sidan och den andra, från framsidan och baksidan,
från framsidan och baksidan, vi måste ha ett hjärta för alla, förståelse för alla. Livet är svårt nog, varför ska du och jag göra livet svårare för själar? Främjandet: vi ska hjälpa människor att komma närmare Jesus Kristus, han avvisar inte Han avvisar inte eftersom han är den som kommer för att ge hälsa. 

I livet måste man göra allt av kärlek. Kärleken har vingar och du kommer att se att du ibland flyger lägre och ibland högre. och därför är perspektiven för dagen, även om de liknar varandra, alltid olika.

En ungdomlig anda

I Opus Dei är vi alltid unga. Vi går till Gud, till den Gud som gläder sig åt vår ungdom, som aldrig tar slut. Barnen i denna stora familj älskar varandra och när de tar med sig andra som inte tillhör denna stora familj drabbas de av det gudomliga vansinnet, vansinnet av fred, av förståelse, av att leva tillsammans i kärlek, av att bli förlåten, av att be om ursäkt, av att älska varandra. 

Heliga stolen sade det i ett högtidligt dokument för många år sedan: i Opus Dei är vi fridens och glädjens såningsmän.